Groep 8

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools!

Informatie over de VO procedure is te lezen op de website.

Via Social Schools is de informatiebrief over groep 8 in de 1e week verstuurd. Ook hierin staat deels andere belangrijke informatie. 

Overige informatie gedurende het schooljaar zal verstuurd worden via Social Schools of de ouderapp.

Praktische informatie

Leerkrachten

Wij zijn juf Arianne en juf Annemiek. Arianne werkt op de maandag en de dinsdag. Annemiek op de woensdag, donderdag en vrijdag. Een afspraak maken is handig, maar hoeft niet. Voor en na schooltijd staat de deur altijd open, dus loop gerust even binnen. 

 

avmoorst@devijverhof.nl

avriens@devijverhof.nl 

 

Klassenouders

Dit jaar zijn dat Laila (Eddem) en Chantal (Beau). Nynke (Caja) wil richting het einde van het jaar helpen. Samen met een hoop hulpouders zorgen we er samen voor dat we hulp krijgen voor alle activiteiten. Dat is super fijn!

 

Luizen

Na elke vakantie controleren we op woensdag de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet, dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

Dagen Tijden
Maandag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Dinsdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Woensdag 08.30u - 12.15u
Donderdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Vrijdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Gym in groep 8

In groep 8 is er 2x in de week gym. Dit is op maandag en donderdagochtend. Eén les wordt alleen aan groep 8 gegeven en één les is met halve groepen. Deze les wordt aan een gecombineerde 7/8 gegeven. De les wordt gegeven door meester Alwin.

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: trefwoord(godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, Wereldorientatie, creavakken en de Vreedzame School. 

Wereldorientatie en de creavakken worden thematisch aangeboden. Deels in de groep en deels in workshops. 

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten en wat er verder maar op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen geregeld huiswerk. Maakwerk is altijd op de dinsdag en donderdag. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. Daarnaast komen er ook wel eens extra opdrachten. Het doel is vooral extra oefenen en leren plannen.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels, topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.

 

In de klas ligt de klassenagenda. Daarin staat al het huiswerk. We willen de verantwoordelijkheid voor het invullen van de agenda bij de kinderen leggen. Vorig jaar gaven we de toetsdata nog door, maar dit jaar niet. Mocht u twijfelen, dan kunt u de klassenagenda checken.

 

Werken met Snappet

In groep 8 werken wij met Chromebooks. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Daarnaast geeft het Chromebook toegang tot het internet microsoft Word (online) en Powerpoint (online). Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school wel aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.