Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan.

Informatie over de VO-procedure kunt u lezen website. Overige informatie zal gedurende het schooljaar verstuurd worden via Social Schools. Hier zullen ook foto’s en filmpjes op geplaatst worden van de activiteiten in groep 8.

 

Praktische informatie

 

Leerkrachten

Mijn naam is Nikki Kroes. Ik ben vijf dagen per week werkzaam in groep 8. nkroes@devijverhof.nl

 

Het eerste halfjaar hebben wij in groep 8 een stagiaire van de opleiding ‘onderwijsassistent’. Haar naam is Astrid Vooijs.

 

Klassenouders

In groep 8 kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken. De klassenouders zullen contact zoeken met u als ouder indien er hulp nodig is.

 

Schooltijden

Dagen

Tijden

Maandag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Dinsdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Woensdag

08.30u - 12.15u

Donderdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Vrijdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Gym en beeldende vorming

In groep 8 is er 2x in de week gym op maandag- donderdagochtend. De gymessen worden gegeven door meester Remco. Eén les wordt alleen aan groep 8 gegeven en één les vindt plaats in halve groepen. Deze les wordt aan een gecombineerde 7/8 gegeven. Hierdoor hebben wij in de klas meer tijd voor individuele aandacht.

 

Op vrijdagochtend wordt er beeldende vorming gegeven. Beeldende vorming wordt gegeven aan een halve groep 8, gecombineerd met een halve groep 7.

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: Trefwoord (godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, IPC (wereldoriëntatie), creavakken en de Vreedzame School. Wereldoriëntatie en de creavakken worden thematisch aangeboden door middel van de methode IPC.

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten, het bezoeken van middelbare scholen en wat er verder op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen 3 keer per week huiswerk op vaste dagen. Op maandag werkwoordspelling. Op woensdag rekenen en op vrijdag taal/spelling. De leerlingen krijgen aan het begin van het jaar voor bovenstaande vakken een boekje mee naar huis waar het huiswerk in staat. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. Op maandag schrijven wordt het huiswerk klassikaal besproken, zodat de kinderen het in hun agenda kunnen opschrijven.

Daarnaast komen er ook wel eens extra opdrachten. Het doel is vooral extra oefenen en leren plannen.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels en topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.

 

Werken met Snappet en Chromebooks

In groep 8 werken wij met Chromebooks. Op de Chrombooks staat het programma Snappet. Door gebruik te maken van Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Social media

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.