Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie over groep 8 komen te staan. De informatie over de VO-procedure kunt u lezen website onder het kopje ‘Onze school’. Overige informatie zal gedurende het schooljaar verstuurd worden via Social Schools. Hier zullen ook foto’s en filmpjes op geplaatst worden van de activiteiten in groep 8.

 

Praktische informatie

 

Leerkrachten

Er werken 2 juffen in groep 8. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Nikki voor de klas en op woensdagochtend juf Merel.

 

Als u ons wilt spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail. We zullen dan een afspraak plannen na schooltijd of telefonisch contact met u opnemen.

 

Via onderstaand e-mailadres kunt u ons bereiken:

nkroes@devijverhof.nl

mromijn@devijverhof.nl

 

 

Klassenouders

In groep 8 kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken. De klassenouders zullen contact zoeken met u als ouder indien er hulp nodig is.

 

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van 8:30u – 14:30u. Op woensdag zijn de kinderen om 12:30 uit. Er is iedere dag inloop vanaf 8:20, om 8:30 starten de lessen.

 

Gym en beeldende vorming

In groep 8 is er twee keer per week gym op maandag- donderdagochtend. Eén les wordt alleen aan groep 8 gegeven en één les vindt plaats in halve groepen. Deze les wordt aan een gecombineerde 7/8 gegeven. Hierdoor hebben wij in de klas meer tijd voor individuele aandacht. De gymessen worden gegeven door meester Sietse. Er wordt verwacht dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind onverhoopt niet mee mag doen met de gym, dan horen wij dit graag. U kunt meester Sietse bereiken via: sdboer@devijverhof.nl

 

Op vrijdagochtend wordt er beeldende vorming gegeven. Beeldende vorming wordt gegeven aan een halve groep 8, gecombineerd met een halve groep 7. De lessen worden gegeven door juf Marthe. U kunt juf Marthe bereiken via: mbrinkel@devijverhof.nl

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: Trefwoord (godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, IPC (wereldoriëntatie), gym, beeldende vorming en de Vreedzame School. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden thematisch aangeboden door middel van de methode IPC.

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten, het bezoeken van middelbare scholen en wat er verder op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen drie keer per week huiswerk op vaste dagen. Op maandag werkwoordspelling, op woensdag rekenen en op vrijdag taal/spelling. De leerlingen krijgen aan het begin van het jaar voor bovenstaande vakken een boekje mee naar huis waar het huiswerk in staat. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. Op maandag schrijven wordt het huiswerk klassikaal besproken, zodat de kinderen het in hun agenda kunnen opschrijven. Daarnaast krijgen de leerlingen er ook wel eens extra opdrachten mee naar huis. Het doel is vooral extra oefenen en leren plannen.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels en topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.

 

Werken met Snappet en Chromebooks

In groep 8 werken wij met Chromebooks. Op de Chromebooks staat het programma Snappet. Door gebruik te maken van Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Social media

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.