Groep 8

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools.

Informatie over de VO procedure is te lezen op de website. Overige informatie gedurende het schooljaar zal verstuurd worden via Social Schools of de ouderapp.

 

Praktische informatie

 

Leerkrachten

Mijn naam is Nikki Kroes. Ik ben vijf dagen per week werkzaam in groep 8.

nkroes@devijverhof.nl

 

In groep 8 hebben wij ook een stagiaire van de opleiding ‘Onderwijsassistent’.

Haar naam is Eva Nooij. Zij is op maandag en dinsdag aanwezig.

 

Klassenouders

Dit jaar zijn dat Caroline (moeder Mathieu) en Lissa (moeder Lila).

In groep 8 kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken.

 

Schooltijden

Dagen

Tijden

Maandag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Dinsdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Woensdag

08.30u - 12.15u

Donderdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

Vrijdag

08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Gym in groep 8

In groep 8 is er 2x in de week gym. Dit is op maandag en woensdag. Eén les wordt alleen aan groep 8 gegeven en één les is met halve groepen. Deze les wordt aan een gecombineerde 7/8 gegeven. De les wordt gegeven door meester Alwin.

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: Trefwoord (godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, IPC (wereldoriëntatie), creavakken en de Vreedzame School. 

Wereldoriëntatie en de creavakken worden thematisch aangeboden door middel van de methode IPC.

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten en wat er verder maar op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen geregeld huiswerk. Maakwerk is altijd op maandag, woensdag en vrijdag. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. Daarnaast komen er ook wel eens extra opdrachten. Het doel is vooral extra oefenen en leren plannen.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels en topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.

 

Werken met Snappet

In groep 8 werken wij met Chromebooks. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Daarnaast geeft het Chromebook toegang tot het internet microsoft Word (online) en Powerpoint (online). Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school wel aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.