Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie over groep 8 komen te staan. De informatie over de VO-procedure kunt u lezen website onder het kopje ‘Onze school’. Overige informatie zal gedurende het schooljaar verstuurd worden via Social Schools. Hier zullen ook foto’s en filmpjes op geplaatst worden van de activiteiten in groep 8.

 

Praktische informatie

 

Leerkrachten

Meester Rynk: ma t/m woe

Juf Kirsten: do en vrij

 

Als u ons wilt spreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via Social Schools of via de mail. We zullen dan een afspraak plannen na schooltijd of telefonisch contact met u opnemen.

 

Via onderstaand e-mailadres kunt u ons bereiken:

rvandertogt@devijverhof.nl

kvos@devijverhof.nl 

  

Klassenouders

In groep 8 kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken. De klassenouders zullen contact zoeken met u als ouder indien er hulp nodig is.

 

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van 8:30u – 14:30u. Op woensdag zijn de kinderen om 12:30 uit. Er is iedere dag inloop vanaf 8:20, om 8:30 starten de lessen.

 

Gym en beeldende vorming

In groep 8 is er twee keer per week gym: op maandag- woensdagochtend. De gymlessen worden gegeven door meester Sietse. Meester Sietse verwacht dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind onverhoopt niet mee mag doen met de gym, dan horen wij dit graag. U kunt meester Sietse bereiken via: sdboer@devijverhof.nl

 

Op donderdag- en/of vrijdagochtend wordt er beeldende vorming gegeven. Beeldende vorming wordt gegeven aan een halve groep 8, gecombineerd met een halve groep 7. De lessen worden gegeven door juf Marthe. U kunt juf Marthe bereiken via: mbrinkel@devijverhof.nl

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: Trefwoord (godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, IPC (wereldoriëntatie), gym, beeldende vorming en de Vreedzame School. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden thematisch aangeboden door middel van de methode IPC.

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten, het bezoeken van middelbare scholen en wat er verder op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen drie keer per week huiswerk op vaste dagen. Op maandag rekenen, op woensdag taal/spelling en op vrijdag werkwoordspelling. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. 

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels en topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.