Groep 5

Welkom op de website van groep 5! 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de beveiligde pagina van Social Schools van onze groep. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. 

 

De leerkrachten

Er zijn 2 juffen in groep 5. Op maandag en dinsdag is juf Petra in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Korliene in de groep. Beiden zijn op hun werkdagen aanspreekpunt voor uw vragen.

 

Als u ons wilt spreken, kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd. Voor en tijdens schooltijd geven we onze aandacht aan de kinderen.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

kvvliet@devijverhof.nl

pwanders@devijverhof.nl

 

Hulpouders

 

Klassenouder

Onze groep heeft dit jaar twee klassenouders. Dit zijn Gitte (Sepp) en Maria (James). Zij zullen af en toe, namens de juffen, om hulp vragen voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Luizen pluizen

Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Er zijn enkele ouders die deze taak dit jaar op zich hebben genomen. Dit zijn de moeders van Anna Boode, Liselotte en Maurits.

 

Leeshulp

Voor sommige kinderen is het heel fijn om extra tijd te krijgen om het technisch lezen goed onder de knie te krijgen! We zoeken een aantal ouders die structureel een kwartiertje op school komen om met dit groepje Ralfi te lezen.

 

Bibliotheekouders

In groep 5 lezen we graag en veel! We vinden het leuk om naast gewone leesboeken ook prentenboeken, informatieve boeken en stripboeken te lezen. Wij zoeken nog een ouder die ons steeds weer van andere boeken voorziet, zodat het lezen een feestje blijft!

 

Schooltijden

De school begint in de ochtend om 8:30 uur en we stoppen om 12:00 uur. In de middag hebben we school van 13:00 tot 15:00 uur. Op woensdag stoppen we om 12:15 uur en zijn we in de middag vrij!

 

Overblijven

De kinderen die overblijven, gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buiten spelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, hun lunch op in de klas. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten; knotshockey, scoutingspelletjes of tekenen. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit.

 

Gym in groep 5

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagochtend en donderdagmiddag.

Op maandag gymmen we vanaf 8.30 uur met de hele groep en op donderdagmiddag vanaf 13.00 uur in twee groepen(gesplitst met groep 6).

Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding.

De gymlessen worden gegeven door meester Alwin. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen.

Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Dit mag eventueel ook middels een briefje.

 

Huiswerk in groep 5

In groep 5 geven we nog niet structureel huiswerk mee. Het kan wel voorkomen dat we vragen of er thuis extra geoefend kan worden met de tafels of spelling.

De kinderen bereiden op school een "wie ben ik" presentatie voor.

 

Werken op Snappet

De kinderen werken op Snappet met de vakken rekenen, spelling en taal.

Ze kunnen zelf goed zien wat hun resultaten zijn op Snappet.

 

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Deze vakken worden in een geintegreerde methode voor Wereldorientatie aangeboden.