Groep 3

Welkom op de site van groep 3!

 

Praktische Informatie

Op deze site kunt u voornamelijk praktische informatie vinden over groep 3. 

Voor foto's en berichten verwijzen we u naar onze SocialSchools app van onze groep. 

 

De juffen 

... en gele kip neemt ook een kijkje :-)

 

Op maandag, dinsdag en woensdag om de week staat juf Angelina voor groep 3.

Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag staat juf Jojanneke voor groep 3.

 

Op maandagmiddag en donderdagochtend hebben wij gym van meester Sietse. 

 

Op vrijdag hebben wij beeldende vorming van juf Marthe.

 

Op dinsdag- en donderdagmiddag tot aan de herfstvakantie gaan wij terug spelen bij de kleuters in de oude kleutergroep.

 

Indien u vragen heeft kunt u altijd even langslopen voor een afspraak na schooltijd.

 

U kunt ons ook altijd bereiken via SocialSchools of via de mail.  

avhagen@devijverhof.nl

jbuschgens@devijverhof.nl

Uw kind ziekmelden graag altijd via de tool hiervoor in Socialschools. 

 

Gym

 

Op maandagmiddag en donderdagochtend hebben de kinderen gym in halve groepen. De helft van de klas gaat naar de gymles en de andere helft krijgt op ditzelfde moment bijvoorbeeld een reken- of leesles. Hierna wisselen de kinderen.

 

Denkt u aan de gymspullen?

Wilt u er aan denken om op deze dagen uw kind makkelijke kleding aan te trekken?

Indien uw kind nog geen veters kan strikken, dan graag schoenen met klittenband.

Als u een vraag heeft aan gymmeester Sietse, dan kunt u hem bereiken via de mail: sdeboer@devijverhof.nl

 

Tussendoortje

 

De kinderen hangen hun tas 's ochtends bij binnenkomst aan de kapstok met hun eigen sticker. 

Het tussendoortje mag in de tas blijven.

 

Naar school en naar huis

 

Tot aan de herfstvakantie (of indien nodig nog iets langer) verzamelt groep 3 voor schooltijd op het grote plein. De juf komt bij de eerste bel naar buiten en neemt de kinderen om half 9 mee naar binnen. 

Vanaf na de herfstvakantie (of indien nodig iets later) mogen de kinderen zelfstandig naar binnen zodra de eerste bel gaat. Hiervan wordt u per mail op de hoogte gesteld.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen om 14.30 uur in een rij met de juf of meester mee naar buiten via de voordeur van de school (dus NIET via het grote plein). Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij. 

 

Klassenouders

 

Op de informatiemiddag zullen wij het verzoek uitspreken of zich twee of drie klassenouders willen melden. Zij zullen u gedurende dit schooljaar een aantal keer om hulp vragen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een activiteit of uitje. Zodra bekend is wie dit zijn, zal dit ook op de website vermeld worden.

 

Luizen

 

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag 08.30u - 14.30u
 Dinsdag 08.30u - 14.30u
 Woensdag 08.30u - 12.30u
 Donderdag 08.30u - 14.30u
 Vrijdag 08.30u - 14.30u

 

Schoonmaken

 

Eén keer in de twee weken wordt er op woensdagmiddag het hoognodige gesopt in de klas door twee ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. Zo houden we de klas lekker schoon! De schoonmaaklijst wordt gemaakt door de klassenouders en hangt binnenkort in de gang van groep 3. 

  

Gegevens

 

Aan begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan z.s.m. doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

Wat doen we in groep 3?

Lezen

 

In groep 3 ligt de nadruk op lezen. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.

U wordt door middel van ouderbrieven op de hoogte gehouden van wat er per thema aangeboden wordt. Hierbij voegen wij ook een kopie van het desbetreffende thema uit het rijtjesboek zodat u thuis ook kunt oefenen en meelezen met uw kind.

In deze methode werken wij aan de volgende domeinen aangeboden:

- Lezen

- Spelling 

 

Rekenen

 

Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. De kinderen hebben een werkboek en een pluswerkboek.

 

Schrijven

 

Met schrijven maken wij gebruik van de methode Pennenstreken. Wij hanteren het blokschrift. Voor de duidelijkheid, dit zijn de letters uit de leesboekjes van de kinderen.

Wij leren ook de cijfers schrijven in een cijferschrift. 

  

Trefwoord

 

Dit is onze methode voor godsdienst. We vertellen 3 keer in de week een Bijbelverhaal uit Trefwoord. Ook komen er aansprekende (spiegel)verhalen aan de orde die zich uitstekend lenen om in gesprek te gaan met de kinderen. Trefwoord levert ook liedjes die we met de kinderen zingen.

  

De vreedzame School

 

De Vreedzame School is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Middels de VZS doen wij ons best om een positief sociaal klimaat in de klas te ontwikkelen.

In de VZS behandelen wij in 6 blokken de volgende thema's.

- We horen bij elkaar

- We lossen conflicten op

- We hebben oor voor elkaar

- We hebben hart voor elkaar

- We dragen allemaal een steentje bij

- We zijn allemaal anders

 

Engels

 

Voor Engels hebben wij de methode Groove Me.

Dit wordt 1x per week aangeboden.

 

Wereldoriëntatie (IPC)

 

Vanaf na de voorjaarsvakantie sluit groep 3 aan bij de IPC werkwijze van groep 4 t/m 8. We werken dan zo'n 6 weken aansluitend aan een vakoverstigend thema (bijvoorbeeld "We zijn wat we eten"). Aan het eind van elk thema is er een afsluiting. 

 

Planbord

 

We proberen ons lesprogramma af te wisselen met spelen in de hoeken. Kinderen doen dit door middel van het ophangen van hun naamkaartje op het planbord.

Hier kunnen kinderen kiezen uit onder andere Lego, Kapla, Knexx, knikkerbaan en de treinbaan. De kinderen kunnen ook met klei en Kinetic Sand spelen. We hebben ook een schrijfhoek en nog veel meer! 

 

Beeldende vorming

 

Op vrijdag hebben wij beeldende vorming van juf Marthe. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan handvaardigheid en tekenen. We maken dan gebruik van verschillende materialen.