Groep 3

Welkom op de site van groep 3!

 

Praktische Informatie

Op deze site kunt u voornamelijk praktische informatie vinden over groep 3. 

Voor foto's en berichten verwijzen we u naar onze SocialSchools app van onze groep. 

 

De juf en meester 

 

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Angelina voor groep 3.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag staat meester Alwin voor groep 3

 

Op maandag en donderdag hebben wij in de middag gym van meester Sietse. 

Op dinsdag en vrijdag gaan wij tot aan de herfstvakantie terugspelen bij de kleuters in hun oude kleutergroep.

 

Indien u vragen heeft kunt u altijd even langslopen voor een afspraak.

 

U kunt ons ook altijd bereiken via SocialSchools of via de mail.

 

avhagen@devijverhof.nl

auding@devijverhof.nl

 

 

 

Gym

 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag hebben de kinderen gym in halve groepen. De helft van de klas gaat naar de gymles en de andere helft krijgt op ditzelfde moment bijvoorbeeld een reken- of leesles. Hierna wisselen de kinderen.

 

Denkt u aan de gymspullen?

Wilt u er aan denken om op deze dagen uw kind makkelijke kleding aan te trekken?

Indien uw kind nog geen veters kan strikken, dan graag schoenen met klittenband.

Als u een vraag heeft aan gymmeester Sietse, kunt u hem bereiken via de mail: sdeboer@devijverhof.nl

 

Tussendoortje

 

De kinderen hangen hun tas bij binnenkomst aan de kapstok bij hun eigen sticker. Het tussendoortje mag in de tas blijven.

 

 

Naar huis

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen om 14.30 uur in een rij met de juf of meester mee naar buiten. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij. 

 

Klassenouders

 

Op de informatiemiddag zullen wij het verzoek uitspreken of zich twee of drie klassenouders willen melden. Zij zullen u gedurende dit schooljaar een aantal keer om hulp vragen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een activiteit of uitje. Zodra bekend is wie dit zijn, zal dit ook op de website vermeld worden.

 

 

Luizen (momenteel niet door regels omtrent Corona)

 

Na elke vakantie worden de kinderen door de luizenouders gecontroleerd op hoofdluis.

Als u dit thuis ook regelmatig doet, dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden.

Indien u luizen bij uw kind ontdekt, wilt u dit dan even doorgeven aan een van de juffen?

Wanneer op school luis wordt geconstateerd, is het protocol dat wij u direct benaderen en het kind wordt opgehaald om gelijk thuis behandeld te kunnen worden.

 

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag 08.30u - 14.30u
 Dinsdag 08.30u - 14.30u
 Woensdag 08.30u - 12.30u
 Donderdag 08.30u - 14.30u
 Vrijdag 08.30u - 14.30u

 

 

Schoonmaken (momenteel niet door regels omtrent Corona)

 

Eén keer in de twee weken wordt er op woensdagmiddag het hoognodige gesopt in de klas door twee ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. Zo houden we de klas lekker schoon! De schoonmaaklijst wordt gemaakt door de klassenouders en hangt binnenkort in de gang van groep 3. 

 

  

Gegevens

 

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan z.s.m. doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

Wat doen we in groep 3?

Lezen

 

In groep 3 ligt de nadruk op lezen. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.

U wordt door middel van ouderbrieven op de hoogte gehouden van wat er per thema aangeboden wordt. Hierbij voegen wij ook een kopie van het desbetreffende thema uit het rijtjesboek zodat u thuis ook kunt oefenen en meelezen met uw kind.

In deze methode werken wij aan de volgende domeinen aangeboden:

- Lezen

- Spelling

 

 

Rekenen

 

Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. De kinderen hebben een werkboek en een pluswerkboek.

 

 

Schrijven

 

Met schrijven maken wij gebruik van de methode Pennenstreken. Wij hanteren het blokschrift. Voor de duidelijkheid, dit zijn de letters uit de leesboekjes van de kinderen.

Wij leren ook de cijfers schrijven in een cijferschrift. 

 

 

Trefwoord

 

Dit is onze methode voor godsdienst. We vertellen 3 keer in de week een Bijbelverhaal uit Trefwoord. Ook komen er aansprekende (spiegel)verhalen aan de orde die zich uitstekend lenen om in gesprek te gaan met de kinderen. Trefwoord levert ook liedjes die we met de kinderen zingen.

 

 

De vreedzame School

 

De Vreedzame School is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Middels de VZS doen wij ons best om een positief sociaal klimaat in de klas te ontwikkelen.

In de VZS behandelen wij in 6 blokken de volgende thema's.

- We horen bij elkaar

- We lossen conflicten op

- We hebben oor voor elkaar

- We hebben hart voor elkaar

- We dragen allemaal een steentje bij

- We zijn allemaal anders

 

 

Engels

 

Voor Engels hebben wij de methode Groove Me.

Dit wordt 1x per week aangeboden.

 

 

Wereldoriëntatie

Dit jaar gaan we ons voor de vakken binnen wereldoriëntatie richten op een vakoverstijgende methode. Tot aan de herfstvakantie starten we met een pilot van de geïntegreerde versie van Blink. Vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie proberen we IPC uit. Uiteraard zult u via school op de hoogte worden gehouden wat onze bevindingen hieromtrent zijn.

 

 

Planbord

 

We proberen ons lesprogramma af te wisselen met spelen in de hoeken. Kinderen doen dit door middel van het ophangen van hun naamkaartje op het planbord.

Hier kunnen kinderen kiezen uit onder andere Lego, Kapla, Knexx, knikkerbaan en de treinbaan. De kinderen kunnen ook met klei en Kinetic Sand spelen. We hebben ook een schrijfhoek en nog veel meer! 

 

 

Beeldende vorming

 

Op vrijdagmiddag hebben wij kunst van juf Marthe. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan handvaardigheid en tekenen. We maken dan gebruik van verschillende materialen.