Peuteropvang De Vijverhof

Onze school heeft een peuterspeelzaal in het gebouw. We werken hiervoor sinds 2022 intensief samen met Vlietkinderen .
Vlietkinderen maatschappelijke kinderopvang verzorgt in de Vijverhof de peuteropvang voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. Samen spelen, leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn van de peutergroep naar
groep 1 van de basisschool. De Pedagogisch medewerkers zijn ervaren, professioneel en goed opgeleid.
Zij bieden de peuters een rijke en veilige speel-leeromgeving. Er wordt samengewerkt met het
onderwijs en waar mogelijk proberen we met thema’s op elkaar aan te sluiten. Daarnaast zorgen zij
voor een goede overdracht.


Samen werken we aan de realisatie van een nieuw kindcentrum, waar onderwijs en opvang
samenwerken onder een dak. Samen - Echt - Avontuur, zijn de kernwaarden van Vlietkinderen. Het
woord ‘opvang’ dekt niet de lading van het werk, het gaat vooral om kindontwikkeling.
U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier op de website van Vlietkinderen.

De peuteropvang hanteert dezelfde tijden als school.


Contactgegevens: Voor direct contact met onze peuteropvanglocatie De Vijverhof belt u: 06-29300038
Voor algemene informatie belt u met: 070-3175959 of u stuurt een e-mail naar: klantenservice@vlietkinderen.nl

 

Naast de peuteropvang kunt u bij Vlietkinderen ook terecht voor buitenschoolse opvang. De locatie
Stoer & Robuust haalt op dit moment al kinderen op bij de Vijverhof. Heeft u nog een kleintje en bent u
op zoek naar dagopvang? Ook daarin voorziet Vlietkinderen. Er is bijvoorbeeld KDV Pinkeltje, dicht bij
de Vijverhof, aan de Hendrik van Boeijenlaan in Voorburg.

 

De missie: We dagen kinderen uit om zichzelf èn de wereld te ontdekken.
De visie: Vlietkinderen streeft naar een wereld waarin iedereen mee mag doen. We bieden kinderen een warme, veilige omgeving met gelijke ontwikkelkansen en de vrijheid om zichzelf en de wereld te
ontdekken. Samenwerking is daarin de weg voor ons. Vlietkinderen ontvangt ieder kind met
open armen en open blik.