Leerlingzorg en interne begeleiding

Wij zijn Petra Wanders en Miriam Tannenbaum, intern begeleiders van respectievelijk de groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8. Wij volgen de leerlingen in hun sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Wij houden 3 keer per jaar een groepsbespreking met de groepsleerkracht en de bouwcoördinator van de onderbouw of de midden/bovenbouw en bespreken daarin de individuele ontwikkeling van alle leerlingen en de ontwikkeling van de groep.

Wij zijn ook betrokken bij de leerlingen die meer begeleiding of uitdaging nodig hebben dan in de groep geboden kan worden. Wij werken hierin samen met Kwadraad (SMW), de onderwijsadviseur van SPPOH, de leerplichtambtenaar en de schoolarts. Indien nodig kan een leerling dan besproken worden in het Multidisciplinair Overleg (MDO) waarbij altijd de onderwijsadviseur van SPPOH aanwezig is, de directeur, Monique van Tiel en de groepsleerkracht. Indien nodig worden andere externen betrokken bij een MDO.

 

School Ondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan het SOP van De Vijverhof of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Nathalie de Raad werkt bij Kwadraad en geeft school en ouders adviezen. Nathalie is regelmatig bij ons op school. U kunt met haar geheel vrijblijvend een afspraak maken om advies te vragen over opvoeding of andere zaken. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het actuele aanbod van Kwadraad.

 

Protocol dyslexie

In ons protocol dyslexie hebben we omschreven wat de procedure is in aanloop naar het eventueel vaststellen van dyslexie en de mogelijkheden die wij hebben om kinderen met dyslexie te begeleiden. 

 

Informatie voor gescheiden ouders en hun kinderen

Regelmatig krijgen onze kinderen van school te maken met de boodschap dat hun ouders gaan scheiden.

Dit proces verloopt bij ieder gezin anders. Wat wij weten is dat dit een enorme inpact heeft op de kinderen. Wij werken samen met Kwadraad en zij hebben Kies-trainingen evenals Weerbaarheidstrainingen waar kinderen baat bij kunnen hebben.

Hierboven vindt u de gegevens van de schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is.

De wijze waarop we omgaan met het verstrekken van informatie aan gescheiden ouders hebben wij vastgelegd in een protocol