Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun belemmeringen. Dat is waar het over gaat bij passend onderwijs.
In ons schoolondersteuningsprofiel staat omschreven op welke manier wij de zorg voor kinderen georganiseerd hebben. De link naar dit schoolondersteuningsprofiel vindt u onderaan deze pagina. 

 

Wanneer er voor een kind extra zorg nodig is die niet past binnen onze basisondersteuning, wordt overlegd met een adviseur van SPPOH (Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden). Hieronder kunt u een brochure downloaden waarin staat uitgelegd hoe dit werkt.