Algemeen

In 2019 zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van onze school gestart. Er is gekozen voor nieuwe huisvesting met behoud van de authentieke gevel, die past bij de sfeer van de buurt. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en ruimteprogramma waar dit nieuwe gebouw aan moet voldoen, vindt u in het document onderaan deze pagina. Daaraan moet worden toegevoegd dat de verordening voor buitenspeelruimte 600 m2 is geworden. 

Architect

Voor het ontwerpen van het nieuwe gebouw is in het najaar van 2020 voor DP6 gekozen. Dit architectenbureau heeft ruime ervaring met het ontwerpen van schoolgebouwen. 

Proces

Voor dit proces zijn verschillende groepen in het leven geroepen: 

 

- Een stuurgroep bestaande uit gemeente, Lucas Onderwijs (schoolbestuur), Maar! Bouwmanagement, ZieZoo/Blos en directeur Vijverhof

- Een projectgroep bestaande uit de architect (DP6), Maar! Bouwmanagement, gemeente, leerkrachten Vijverhof en directeur Vijverhof 

- Een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners en belanghebbenden, gemeente, Maar! Bouwmanagement, Lucas Onderwijs (schoolbestuur), ZieZoo/Blos en directeur Vijverhof

Onderzoek

Om te weten wat de mogelijkheden en eventuele belemmeringen zijn, zijn diverse onderzoeken verricht. Zo is er een onderzoek gedaan naar de flora en fauna rondom het gebouw. Daarnaast heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden waarbij de (verbetering van) verkeersveiligheid een rol speelt. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om het pleinoppervlak te vergroten door het betrekken van openbare ruimte. Doordat dit onderzoek plaats heeft gevonden in een periode waarin er veel thuis werd gewerkt, zal op korte termijn een heronderzoek plaatsvinden. 

Kinderopvang ZieZoo/Blos

In het huidige gebouw van onze school is ook de peuteropvang van ZieZoo/Blos gehuisvest. Samen bouwen wij aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 2-12 jaar. Daarnaast is er ook een intensieve samenwerking met de pedagogisch medewerkers van ZieZoo/Blos; zij worden op regelmatige basis ingezet tijdens het overblijven en vervullen in de klassen een ondersteunende rol. In het nieuwe gebouw zullen we deze samenwerking verder uitbreiden met een BSO waar zowel voor- als na schooltijd opvang wordt geboden aan (uitsluitend) kinderen van De Vijverhof. Er zullen maximaal 60 plekken beschikbaar zijn.