Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De MR is nauw betrokken bij onderwijskundige en beleidsmatige aspecten van onze school. Conform de wettelijke verplichting bestaat de MR voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. 
De MR bestaat uit 6 leden. De vergaderingen worden op verzoek bijgewoond door de directeur.

 

In schooljaar 2020-2021 bestaat de raad uit de volgende personen:

Oudergeleding

Henk-Jan van Nieuwkerk (voorzitter)
Alinda de Beus

Ankie Roest

Personeelsgeleding

Annemiek van Moorst
Hanny de Jager

Jojanneke Buschgens 

 

De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn - afhankelijk van de agenda - openbaar. 

Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u deze mailen naar: mr@devijverhof.nl