Visie op onderwijs

Op De Vijverhof staat werken vanuit autonomie, (Christelijke) identiteit en competentie centraal.
Kinderen zijn betrokken bij hun werken op school doordat zij zich bewust zijn van- en invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. Het uitgangspunt is het morele kompas dat zich uit in zelfbewustwording, de ander (er)kennen en van betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld om je heen. We bieden kinderen een stevige kennisbasis, rust en structuur. Hierbinnen kunnen zij zich optimaal ontwikkelen op het gebied van kennis en op het sociale en creatieve vlak.