Groep 1-2A

Welkom op de site van groep 1/2A

 

Op deze pagina zullen we voornamelijk praktische informatie over de groep zetten. Foto's en filmpjes zullen wij versturen via Social Schools. Dit kunnen alleen de ouders van groep 1/2A zien die zijn aangemeld.

 

Praktische informatie

De juffen van groep 1/2a zijn Annemarieke en Manuela.

Op maandag, dinsdag en om de week op woensdag staat Annemarieke voor de klas.

Te bereiken op asprockroos@devijverhof.nl 

Op woensdag om de week en op donderdag en vrijdag staat Manuela voor de klas.

Te bereiken op mdwit@devijverhof.nl 

 

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.30

Dinsdag 8.30 - 14.30

Woensdag 8.30 - 12.30

Donderdag 8.30 - 14.30

Vrijdag 8.30 -14.30


Een dag in groep 1/2 A

Voor binnenkomst hangt uw kind zijn/haar jas aan de kapstok en de tas aan de stoel.
Alle kinderen en de juf wassen hun handen en gaan dan in de kring.
In de kring bespreken we met elkaar welke dag het is en wat de datum is. Ook doen we Trefwoord (onze godsdienstmethode) of doen we een activiteit over het thema.

Daarna is het tijd om te spelen en te werken. De kinderen hangen hun naamkaartje op het kiesbord, we maken afspraken over het spelen en werken en gaan dan spelen in de gekozen hoeken.
Soms vraagt de juf of kinderen een werkje of activiteit met haar samen willen doen. Dat doen we dan eerst en daarna kan het kind verder met spelen. Tijdens het maken van deze werkjes of activiteit oefenen we bepaalde doelen of leren we (knutsel)technieken aan.
Ook spelen we buiten of gaan we naar de gymzaal. Op vrijdag geeft de juf zelf een spelles en op dinsdag en donderdag geeft meester Sietse gymles.
Natuurlijk zingen we liedjes, doen we spelletjes in de kring, lezen we voor en bespreken we de gemaakte werkjes of zetten we een kind in het zonnetje.
Tussen de middag luncht de juf met de kinderen en speelt een andere leerkracht nog een half uur met ze buiten.
In de middag hebben we vaak nog een korte kring waarin we de letter van de week, rekenspelletjes, thema-activiteit, Engels of de Vreedzame School lessen aanbieden, daarna spelen en werken we of spelen we buiten.
Als uw kind een groep 2 leerling is dan gaan we tijdens het spelen en werken starten met het Schrijfatelier. Tijdens deze lessen gaan we werken aan de grote en later aan de kleine motoriek. We zijn in deze lessen bezig met voorbereidend schrijven. Na de voorjaarsvakantie gaan de oudste kleuters ook in een werkboekje werken ter voorbereiding op groep 3.Spelend leren

In de kleuterbouw vinden wij het erg belangrijk dat uw kind zich spelend kan ontwikkelen.
Dit ziet u terug in de rijk ingerichte hoeken. In de huishoek is bijvoorbeeld niet alleen een keukentje te vinden, maar ook diverse echte huishoudelijke artikelen waarmee uw kind de dagelijkse realiteit kan naspelen. Maar ook de bouwhoek heeft behalve de blokken, diverse andere bouwmaterialen staan waarmee de kinderen anders kunnen bouwen dan zij gewend zijn.
De leerkrachten proberen regelmatig mee te spelen in de hoeken. We doen dan suggesties om het spel te verdiepen of dragen een probleem aan wat al spelend opgelost kan worden.
In de kring bespreken we klassikaal wat de kinderen geleerd hebben.


Letters aanleren met de klanken

De letters bij de kleuters worden aangeboden met de kleine leesletters (blokletters). Wanneer uw kind vraagt om iets voor te schrijven, wilt u dit dan met deze letters doen? Ook de uitspraak is belangrijk. Wij gebruiken de klank van de letter en niet de naam (dus bijv. de e spreken we uit als eh en niet als ee). Dit helpt de kinderen bij het leren lezen.


Letter van het thema

Elk thema staan een aantal letters centraal. Er worden woordjes bij bedacht en de kinderen mogen van huis twee voorwerpen meenemen (voorzien van naam), waarin deze letter voorkomt. Zo leren de kinderen de letters op een speelse manier. Via Social Schools zal worden aangegeven welke letter er centraal staat. Aan het einde van de week gaan de spullen weer mee naar huis. Wilt u uw kind stimuleren om spullen bij elkaar te zoeken?


Zonnetje van de week

Iedere week hebben we een ’zonnetje van de week’. Dat is een kind dat extra in het zonnetje gezet wordt. We bedenken dan complimenten (opstekers) voor het ‘zonnetje’.

 

Gym

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymles van onze vakleerkracht. De kinderen hebben hiervoor gymschoenen nodig. Deze gaan in de gymschoenenbak. Voorzie de schoenen alstublieft duidelijk van naam. Liever geen schoenen met veters als uw kind nog niet zijn veters kan strikken.

De kinderen gymmen in hemd en onderbroek. Wilt u er op dinsdag en donderdag op letten uw kind kleding aan te laten trekken die het zelf makkelijk aan en uit kan doen? Denk hierbij ook aan de schoenen.
Op vrijdagochtend hebben de kinderen een spelles van de groepsleerkracht in de gymzaal. De kinderen houden dan de kleding aan maar doen wel hun gymschoenen aan.


Beeldende vorming

Op donderdag geeft juf Marthe lessen beeldende vorming aan een wisselend groepje kinderen.

10 uurtje

Tijdens het 10-uurtje eten en drinken we gezamenlijk in de kring. Het hoeft niet veel te zijn, we hebben 15 minuten om het op te eten. Geen snoep alstublieft, ook niet bij de overblijf. Wij zijn groot voorstander van fruit en groente! Als rekenactiviteit tellen we regelmatig wie er fruit/groente bij zich heeft. Het is handig als het 10-uurtje in een ander bakje zit dan de de lunch.

 

Mee-naar-huis-bak

Speelgoed wat uw kind mee naar school neemt mag het natuurlijk even aan de juf laten zien, maar gaat daarna in de mee-naar-huis-bak. Aan het eind van de dag delen we deze weer uit. Dit ter voorkoming van het zoekraken of beschadigd raken van eigen speelgoed. Op school hebben we allerlei ontwikkelingsmateriaal waar we de kinderen liever mee laten spelen.


Luizen

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).