Update december 2021

Het ontwerpteam is -mede op basis van de reacties uit de inloop avond- begonnen met het Definitief Ontwerp. De gemeente is op dit moment de mogelijkheden voor het schoolterrein aan het onderzoeken.

 

In de afgelopen weken heeft een nieuwe verkeerstelling plaatsgevonden; de metingen hiervan worden geanalyseerd. Daarnaast is er extra tijd nodig voor het uitwerken van de plannen voor de gevel aan de achterzijde, uitbreiding van het speelterrein en de financiële gevolgen hiervan. We willen dit zorgvuldig onderzoeken en de consequenties in kaart brengen. Hierdoor loopt de indiening van het Definitief Ontwerp enige vertraging op.

 

Op 9 februari 2022 staat een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep gepland. Vervolgens zal ook de buurt verder geïnformeerd worden.