Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de groepspagina van groep 6 op SocialSchools. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. Wanneer de leerkracht foto's plaatst op SocialSchools, ontvangt u hiervan bericht.

 

De leerkrachten

Er zijn dit jaar 2 leerkrachten in groep 6. Meester Rynk is alle dagen op school, maar 1x in de week voert hij op woensdagochtend ICT taken uit voor alle groepen. Op die woensdagen is Juf Korliene in de groep. Af en toe wordt het moment wel eens verplaatst. 

 

Voor afspraken kunt u bij Meester Rynk terecht. U kunt mij altijd mailen of na de schooldag even binnenlopen.

 

Het emailadres is:

rvdtogt@devijverhof.nl

 

Klassenouders

Onze klassenouders dit jaar zijn:  () &  (). Zij zullen ook met jullie als ouders contact zoeken voor verschillende activiteiten en uitstapjes. Maar daarover krijgt u ook vaak informatie via Social Schools.

 

Luizen pluizen

Vanwege Covid-19 controleert u voorlopig uw eigen kind thuis. Het is fijn als dat voor en na elke vakantie wordt gedaan. 

 

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 
Ochtend  08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:15 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00
Middag  13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 Vrij 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

 

Overblijven

De kinderen die overblijven, gaan het eerste half uur lunchen in de klas. Na het luchen gaan ze een half uur buiten spelen.

 

Indien uw kind tijdens de overblijf bij een ander kind uit de klas thuis mag lunchen, dient u dit aan te geven op het daarvoor bestemde formulier.

 

Gym in groep 6

Wij hebben 2 keer per week gym, op maandag en op woensdag. Op maandag gymmen wij gesplitst met groep 5 van 08:30 – 10:10. Op woensdag gymmen wij als klas om 08:30 - 09:20. De gymlessen worden gegeven door meester Remco. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind een keer niet mee mag doen met de gym, dan horen we dit graag van u per mail of per briefje.

 

Beeldende vorming in groep 6

Op donderdagochtend heeft groep 6 gesplitst met groep 5 beeldende vorming van Juf Marthe. Hier leren de kinderen door middel van allerlei creatieve opdrachten om hun vaardigheden op dit gebied te verbeteren. Er is vaak ook een link met het thema van IPC. 

 

Huiswerk in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk mee. Ze krijgen voor verschillende vakken huiswerk: rekenen, spelling/taal & Engels. Als de kinderen huiswerk krijgen, dan zullen zij dit noteren in hun agenda. Dit zal ik ook met u als ouders communiceren. 

 

De kinderen zullen dit jaar ook verschillende presentatievormen moeten voorbereiden. Meer informatie krijgt u dan digitaal toegestuurd. 

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen gebruiken hier hun Chromebook voor. Ze krijgen directe feedback van het systeem en wij als leerkrachten krijgen een volledig beeld van uw kind.