Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de groepspagina van groep 6 op SocialSchools. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. Wanneer de leerkracht foto's plaatst op SocialSchools, ontvangt u hiervan bericht.

 

De leerkrachten

Er zijn dit jaar 2 leerkrachten in groep 6. Meester Rynk is alle dagen op school, maar 1x in de week voert hij op donderdagochtend ICT taken uit voor alle groepen. Op die donderdagen is Juf Korliene in de groep. Af en toe wordt het moment wel eens verplaatst. 

 

Voor afspraken kunt u bij Meester Rynk terecht. U kunt mij altijd mailen of na de schooldag even binnenlopen.

 

Het emailadres is:

rvdtogt@devijverhof.nl

 

Klassenouders

Onze klassenouders dit jaar zijn: Maria (moeder van James) & Gitte (moeder van Sepp). Zij zullen ook met jullie als ouders contact zoeken voor verschillende activiteiten en uitstapjes. Maar daarover krijgt u ook vaak informatie via Social Schools.

 

Luizen pluizen

Vanwege Covid-19 controleert u voorlopig uw eigen kind thuis. Het is fijn als dat voor en na elke vakantie wordt gedaan. 

 

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 
Ochtend  08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:15 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00
Middag  13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 Vrij 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

 

Overblijven

De kinderen die overblijven, gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buitenspelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, in de klas.

 

Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten: een sportactiviteit in de gymzaal of een creatieve activiteit in het extra lokaal. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit. Indien uw kind tijdens de overblijf bij een ander kind uit de klas thuis mag lunchen, dient u dit aan te geven op het daarvoor bestemde formulier.

 

Gym in groep 6

Wij hebben 2 keer per week gym, op maandag en op woensdag. Op maandag gymmen wij gesplitst met groep 5 van 08:30 – 10:10. Op woensdag gymmen wij als klas om 09:20 - 10:10. De gymlessen worden gegeven door meester Alwin. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind een keer niet mee mag doen met de gym, dan horen we dit graag van u per mail of per briefje.

 

Huiswerk in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk mee. Ze krijgen voor verschillende vakken huiswerk: rekenen, spelling/taal & Engels. Als de kinderen huiswerk krijgen, dan zullen zij dit noteren in hun agenda. Dit zal ik ook met u als ouder communiceren. 

 

De kinderen zullen dit jaar ook verschillende presentatievormen moeten voorbereiden. Meer informatie krijgt u dan digitaal toegestuurd. Wat betreft de tafels is het sowieso raadzaam om begin groep 6 nog even flink te oefenen thuis! Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels goed uit hun hoofd kennen.

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen gebruiken hier hun Chromebook voor. Ze krijgen directe feedback van het systeem en wij als leerkrachten krijgen een volledig beeld van uw kind.