Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de groepspagina van groep 6 op SocialSchools. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. Wanneer de leerkracht foto's plaatst op SocialSchools, ontvangt u hiervan bericht.

 

De leerkrachten

Er zijn dit jaar 2 leerkrachten in groep 6. Meester Rynk is alle dagen op school, maar 1x in de 2 weken voert hij op woensdag ICT taken uit voor alle groepen. Op die woensdagen is Juf Petra in de groep.

 

Voor afspraken kunt u bij Meester Rynk terecht. U kunt mij altijd mailen of na de schooldag even binnenlopen.

 

Het emailadres is:

rvdtogt@devijverhof.nl

 

Klassenouders

Onze klassenouders dit jaar zijn: Brigitte (moeder van Sterre) & Astrid (moeder van Fiene). Zij zullen ook met jullie als ouders contact zoeken voor verschillende activiteiten en uitstapjes. Maar daarover krijgt u ook vaak informatie via Social Schools.

 

Luizen pluizen

Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze geweldige luizenpluismoeders. Als u regelmatig uw kind thuis controleert, dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 
Ochtend  08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:15 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00
Middag  13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 Vrij 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

 

Overblijven

De kinderen die overblijven, gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buiten spelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, in de klas.

 

Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten: knotshockey, scoutingspelletjes of tekenen. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit. Indien uw kind tijdens de overblijf bij een ander kind uit de klas thuis mag lunchen, dient u dit aan te geven op het daarvoor bestemde formulier.

 

Gym in groep 6

Wij hebben 2 keer per week gym, op maandag en op donderdag. Op maandag gymmen wij met onze eigen klas om 09:20 – 10:10. Op donderdag gymmen wij gesplitst met groep 5, wij gymmen dan in de middag. De gymlessen worden gegeven door meester Alwin.

Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind een keer niet mee mag doen met de gym, dan horen we dit graag van u per mail of per briefje.

 

Huiswerk in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk mee. Ze krijgen voor verschillende vakken huiswerk: rekenen, spelling/taal, Engels & wereldoriëntatie vakken. Als de kinderen huiswerk krijgen, dan zullen zij dit noteren in hun agenda. In de klas hangt altijd een planning van 2 weken. Dus als u twijfelt kunt u altijd een kijkje komen nemen.

 

De kinderen zullen dit jaar ook verschillende presentatievormen moeten voorbereiden. Meer informatie krijgt u dan digitaal toegestuurd. Wat betreft de tafels is het sowieso raadzaam om begin groep 6 nog even flink te oefenen thuis! Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels goed uit hun hoofd kennen.

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen gebruiken hier hun Chromebook voor. Ze krijgen directe feedback van het systeem en wij als leerkrachten krijgen een volledig beeld van uw kind.