Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de groepspagina van groep 6 op SocialSchools. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. Wanneer de leerkracht foto's plaatst op SocialSchools, ontvangt u hiervan bericht.

 

De leerkrachten

Juf Babette: maandag, dinsdag & donderdag.

Meester Rynk: maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag.

 

Onze emailadressen zijn: rvdtogt@devijverhof.nl & bsoegies@devijverhof.nl

Ons streven is om altijd u mail te beantwoorden binnen 2 werkdagen. Als u twijfelt of uw mail is ontvangen, dan mag u natuurlijk ook even binnenlopen.

 

Klassenouders

Onze klassenouders dit jaar zijn: Brigitte & Kirsten. Zij zullen ook met jullie als ouders contact zoeken voor verschillende activiteiten en uitstapjes. Maar daarover krijgt u ook vaak informatie via Social Schools.

 

Hoofdluis

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).

 

Schooltijden

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 
Ochtend  08:30 - 12:15 08:30 - 12:15 08:30 - 12:30 08:30 - 12:15 08:30 - 12:15
Middag  13:00 - 14:30 13:00 - 14:30 Vrij 13:00 - 14:30 13:00 - 14:30

 

De inloop, het overblijven & het afmelden

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Bij binnenkomst mogen zij hun begroeting kiezen door middel van een poster. Op het bord kunnen de kinderen lezen wat ze die dag op het programma staat. Om 08:30 gaat de deur ‘dicht’ en starten we met onze schooldag.

 

Om 12:00 lunchen wij in de klas en om 12:30 gaan de kinderen buitenspelen.

 

In het geval dat uw kind (deels) afwezig tijdens een schooldag dan kunt u dat telefonisch of via de mail van school of van de groepsleerkrach doorgeven. U kunt ook gebruik maken van Social Schools.  

 

Gym in groep 6

Dit schooljaar gymmen wij op maandag en donderdag. Op maandag gymmen wij in halve groepen met groep 5 en op donderdag met de hele klas. Op maandag krijgen de kinderen daardoor extra begeleiding in de klas op het gebied van rekenen.

 

Wij verwachten dat uw kind gymkleding en gymschoenen draagt. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dan een mailtje sturen of een briefje meegeven aan uw kind, zodat we rekening kunnen houden met bijvoorbeeld een blessure.

 

Beeldende vorming in groep 6

Op woensdagochtend heeft groep 6 gesplitst met groep 5 beeldende vorming van Juf Marthe. Hier leren de kinderen door middel van allerlei creatieve opdrachten om hun vaardigheden op dit gebied te verbeteren. Er is vaak ook een link met het thema van IPC. 

 

Huiswerk in groep 6

In groep 6 krijgen de kinderen te maken met huiswerk. De kinderen krijgen huiswerk voor verschillende vakken: rekenen, taal, spelling, topografie en Engels.

Het meeste huiswerk is ‘maakwerk’, maar Engels en topografie zal het vooral ‘leerwerk’ zijn. Af en toe kan het gebeuren dat er een ander vak voorbijkomt.

 

Al het huiswerk wordt in de agenda van de kinderen geschreven. De dagen van het huiswerk worden nog vastgesteld en daar krijgt u een uitgebreide mail over.

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen gebruiken hier hun Chromebook voor. Ze krijgen directe feedback van het systeem en wij als leerkrachten krijgen een volledig beeld van uw kind.

 

Schoolfolio

In groep 6 leren de kinderen om zelf in hun Schoolfolio te werken. Hier gaan we de groep goed in begeleiden. Tijdens LOL-gesprekken staat het Schoolfolio centraal en u kunt er natuurlijk altijd even in kijken of het laten zien aan vrienden en familie. 

 

Wij hopen er een heel leuk schooljaar van de te maken.