Groep 1-2C

 

Welkom op de site van groep 1-2C.

Hieronder alle belangrijke informatie over groep 1-2 C.

 

Algemene informatie

 • Juf Annemarieke werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Ronit werkt op donderdag en vrijdag.
 • Nieuwsbrief: De nieuwsbrief ontvangt u via Social Schools die u in uw mailbox ontvangt of via de app op uw telefoon. Net nieuw in de klas? U ontvangt z.s.m. een activeringscode.
 • Klassenouders: wij zijn nog op zoek naar 2 klassenouders. 
 • Klassenouders: De groep heeft 2 klassenouders: De klassenouders zullen jullie ook benaderen voor de groepsapp van de ouders.  
 • Schoonmaakrooster: Eén keer in de twee weken wordt het hoognodige gesopt in de klas door één van de ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. Kunt u echt niet, dan moet u zelf even ruilenWe zijn altijd erg blij met uw ondersteuning. Zet de datum wanneer u moet schoonmaken alstublieft goed in uw agenda! I.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus vervallen de schoonmaakbeurten voorlopig. We informeren u als we hier weer mee mogen starten.  
 • Telefoonnummers: Mochten er gedurende het schooljaar telefoonnummers of mobiele nummers veranderen, geef dit alstublieft door aan één van de leerkrachten. Zo kunnen wij u bereiken wanneer dit nodig is.
 • Schoolgids: Deze kunt u lezen op www.devijverhof.nl. Hierin staat belangrijke informatie over onze school.
 • Schooltijden: ma, di, do, vr: 8.30 uur start schooldag tot 12.00 uur. Middag van 13.00 tot 15.00 uur. Woe: 8.30 uur start schooldag tot 12.15 uur.  We staan vanaf 8:20 uur op het schoolplein zodat uw kind alvast naar ons toe kan lopen. 

 

Informatie over de groep

Hoe ziet een dag er uit in groep 1-2 C?

 

Ochtend

 • De kinderen geven op het plein een elleboog aan de juf. Ze verzamelen in de rij en we lopen samen naar binnen. 
 • In de kring: Dag van de week, kalender, dagritme kaarten, methode Trefwoord (godsdienstonderwijs), bidden.
 • Spelen en werken aan de hand van het planbord, opruimen.
 • Eten en drinken.
 • Buiten spelen, bakjes en bekers uitdelen en naar huis/overblijf.

 

Middag

 • Kringactiviteit
 • Spelen en werken
 • Naar buiten
 • Spullen uitdelen en naar huis/opvang

 

Belangrijke zaken van groep 1-2 C

 

Nieuw in de klas

Zes tot acht weken voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een mail van de leerkracht voor het afspreken van een intakegesprek. Ook zijn hier een aantal formulieren aan toegevoegd die ingevuld mogen worden. Tijdens het intakegesprek zullen we de wenochtenden inplannen.

Kinderen die in december vier worden starten in januari en komen niet wennen. December is een bijzonder drukke maand in de klas en zowel voor de kinderen in de klas als voor de 'wenner' is dat geen ideale situatie. De juffen hebben graag alle aandacht voor het wennende kind en die kunnen we in december niet bieden. Ook kinderen die in juni of juli vier worden wennen niet. Zij starten m.i.v. het nieuwe schooljaar in de nieuwe klas.

Omdat uw kind dan vier is, is het nog niet leerplichtig en kunt u zelf bekijken of uw kind behoefte heeft aan het rustig opbouwen van het naar school gaan.

 

Huisbezoek

Binnen 3 maanden vanaf het moment dat uw kind bij ons op school zit, komen we op huisbezoek. We vinden het leuk om even een spelletje met uw kind te spelen en de kamer van uw kind te zien. Ook is er natuurlijk tijd voor een praatje. We vinden het belangrijk om te zien en te horen waar uw kind thuis mee speelt en wat het thuis al kan! Het bezoek zal ongeveer een half uur duren.

 

Letters aanleren met de klanken

De letters bij de kleuters worden aangeboden met de kleine leesletters. Wanneer uw kind vraagt om iets voor te schrijven, wilt u dit dan met deze letters doen? Ook de uitspraak is belangrijk. Wij gebruiken de klank van de letter en niet de naam. Dit helpt de kinderen bij het leren lezen.

 

Gym

Op donderdagochtend hebben de kinderen gymles van onze vakleerkracht. De kinderen hebben hiervoor gymschoenen nodig. Deze gaan in de gymschoenenbak. Voorzie de schoenen van naam. Liever geen schoenen met veters.  

De kinderen gymmen in hemd en onderbroek. Wilt u er op donderdag op letten uw kind kleding aan te laten trekken die het zelf makkelijk aan en uit kan doen? Denk hierbij ook aan de schoenen.  

Op dinsdag en vrijdagochtend hebben de kinderen een spelles van de groepsleerkracht in de gymzaal. De kinderen houden dan de kleding aan.  

 

Buiten ophalen

Om het ‘buiten ophalen’ goed te laten verlopen hebben we een paar afspraken.

- De kinderen staan op het schaakbord onder het afdakje.

- Verzamel u als ouders graag op deze plek, dan kunnen wij alle ouders goed zien en staat/staan u of wij niet onnodig te wachten.

-Als u iets aan de leerkracht wilt vragen, geen probleem, maar graag even wachten tot alle of de meeste kinderen weg zijn. Dan hebben we de tijd om u goed te woord te staan.

-Ook als uw kind veel spullen in de handen heeft, wacht even met aanpakken.

Zodra alle kinderen onder het afdakje staan, kunnen we ze pas een hand geven en aan u meegeven. Als er eerst spullen aangepakt worden, wordt het erg onoverzichtelijk.

- Roep uw kind niet zelf uit de rij. Ze worden geroepen door de leerkracht, geven een hand en komen dan naar u toe. Wilt u dit alstublieft ook doorgeven aan oppas, opa’s en oma’s.

 

Jassen en tassen

Onze kapstokken zijn te vinden in het halletje waar de trap naar zolder gaat. De jassen worden in kleurgroepen opgehangen aan de kapstokken. De kleurgroepen zijn hetzelfde als de kleur op de stoelen in de klas.

De tassen mogen in de manden onder de kapstok. Als uw kind overblijft mogen de broodtrommel en de beker in de tas blijven zitten.

 

10 uurtje

Koekje/ fruit en drinken mogen in de witte bakken op de gang (bij het kraantje), graag voorzien van naam.

Koekjes en fruit moeten niet te veel zijn, we hebben 15 min. om het op te eten.

Geen snoep alstublieft. Wij zijn groot voorstander van fruit! Als rekenactiviteit tellen we elke dag wie er fruit bij zich heeft.

 

Afval scheiden 

In onze klas scheiden we ons afval in pmd, gft, papier en restafval. We houden de afvalberg graag zo klein mogelijk dus zou u uw kind geen pakjes drinken mee willen geven?  

 


Mee-naar-huis-bak

Speelgoed wat uw kind mee naar school neemt mag het natuurlijk even aan de juf laten zien, maar gaat daarna in de mee-naar-huis-bak. Aan het eind van de dag delen we deze weer uit. Dit ter voorkoming van het zoekraken van eigen speelgoed. Op school hebben we allerlei ontwikkelingsmateriaal waar we de kinderen liever mee laten spelen.

 

Op tijd aanwezig 

Komt u alstublieft op tijd naar school! ’s Morgens beginnen we om 8.30 uur en  

‘s middags verzamelen we om 12:55 uur op het kleuterplein. Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd is. 

 

Naar huis met iemand anders 

Als u op het noodformulier aangegeven heeft dat uw kind brood mag eten tussen de middag bij iemand anders dan is dit prima. Als uw kind aan het einde van de dag meegaat met een ander kind of met iemand die wij niet kennen, dan horen wij dat graag per mail of via Social Schools. 

 

Zelfstandigheid van uw kind

Aan- en uitdoen van schoenen/ jassen (ritsen!) en kleding graag goed oefenen met uw kinderen.

Er zijn veel kinderen in de groep en maar twee handen: deze handelingen kosten ons veel tijd als de kinderen het zelf niet kunnen.

 

Luizen 

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis. Wilt u thuis ook af en toe controleren? I.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus vervalt de luizencontrole op school voorlopig. We informeren u als we hier weer mee mogen starten.  Wilt u thuis uw kind na iedere vakantie controleren?  

 

Jarig

Geef alstublieft even door wanneer uw kind wil trakteren. Dan kunnen we controleren of er geen bijzondere activiteiten zijn of een dubbele verjaardag wordt gevierd. Ook kunnen we er dan voor zorgen dat de muts klaar is en de slinger opgehangen. We zien graag gezonde traktaties! Doe niet te veel en te ingewikkeld, de kinderen vinden het al leuk dat er een verjaardag is in de groep!

 

 


Flip de Beer

Flip gaat weer uit logeren! De logeerlijst hangt op de hoge kast achterin de klas. Ieder weekend mag hij naar een ander kind. Flip neemt bij het logeren zijn tas mee met een lege brief. Hierop mag u samen met uw kind het logeerverhaal schrijven/ tekenen. Als Flip maandag weer op school is dan hopen we elke keer weer op een brief met al zijn logeerverhalen. Eén A4-tje is voldoende. We willen graag dat alle Flip brieven aan het eind van het jaar nog in de map passen.

Wilt u erop letten dat Flip niet nat wordt. We wassen Flip graag zelf in de vakanties (Flip moet namelijk erg lang drogen).

 

Letter van het thema

Elk thema staat een aantal letters centraal. Er worden woordjes bij bedacht en de kinderen mogen van huis twee voorwerpen meenemen (voorzien van naam), waarin deze letter voorkomt. Zo leren de kinderen de letters op een speelse manier. Via Social Schools zal worden aangegeven welke letter er centraal staat. Aan het einde van de week gaan de spullen weer mee naar huis. Wilt u uw kind stimuleren om spullen bij elkaar te zoeken?

 

Zonnetje van de week

Iedere week hebben we een ’zonnetje van de week’. Dat is een kind dat extra in het zonnetje gezet wordt. We bedenken dan complimenten (opstekers) bij het ‘zonnetje’.

 

Persoonlijke spullen

Op alle spullen die uw kind mee naar school neemt, moet zijn/haar naam staan! (zoals koekje/drinken, gymschoenen, spullen voor het thema, etc.) Zo kunnen we er voor zorgen dat alle spullen bij het juiste kind mee terug naar huis gaan.