Groep 1-2C

 

Welkom op de site van groep 1-2C

Leerkrachten
Mijn naam is Lisa. Ik werk van maandag tot en met vrijdag in groep 1-2C.
Mijn mailadres is lbrink@devijverhof.nl. 
 
Schooltijden
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend 08.30u-12.00u 08.30u-12.00u 08.30-12.30u 08.30u-12.00u 08.30u-12.00u
Middag 13.00u-14.30u 13.00u-14.30u 13.00u-14.30u 13.00u-14.30u
 
De kinderen kunnen gebracht worden vanaf 8.20 uur op het kleuterplein. Vanaf daar lopen we met de groep naar binnen. 
 
Nieuw in de klas
Een paar maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een mail van mij voor het afspreken van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we ook de wenochtenden inplannen.

 

Een dag in groep 1/2C

Bij binnenkomst hangen de kinderen hun jassen aan de kapstok en hun tassen aan hun stoel.  Daarna wassen ze hun handen. We starten de dag in de kring. We bespreken onder andere de dag en datum. Ook doen we Trefwoord (onze godsdienstmethode). Daarna is het tijd om te spelen en te werken. De kinderen hangen hun naamkaartje op het kiesbord, we maken afspraken over het spelen en werken en gaan dan spelen in de gekozen hoek. Soms doet een groepje kinderen eerst een activiteit met de juf waarmee aan bepaalde doelen wordt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een spelletje of knutselopdracht zijn. Daarnaast hebben de oudste groep-2-kinderen eens in de twee weken tijdens het spelen en werken het Schrijfatelier. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan de motoriek ter voorbereiding op het schrijven. Na de voorjaarsvakantie gaan deze leerlingen ook echt in een werkboekje werken. Na de activiteit met de juf kunnen de kinderen weer spelen. Na het spelen en werken eten we fruit en wordt er voorgelezen. Het laatste deel van de ochtend spelen we vaak buiten.

Tussen de middag luncht de juf met de kinderen en spelen de kinderen met een andere leerkracht een half uur buiten. In de middag hebben we vaak eerst een kringactiviteit waarin de letter van de week, rekenspelletjes, Engels of de Vreedzame School centraal kunnen staan. Daarna spelen en werken we weer en sluiten we samen de dag af.  

 

Op dinsdag en donderdag geeft meester Sietse gymles en op vrijdag geeft de juf zelf les. 

 

Onze vakleerkracht Marthe geeft de lessen beeldende vorming aan de kinderen. Elke donderdag neemt zij een groepje kinderen mee voor een creatieve activiteit. Daarnaast komt zij eens in de drie weken in de klas om extra opdrachten te doen gericht op de fijne motoriek.

 

Spelend leren

In de kleuterbouw vinden wij het erg belangrijk dat uw kind zich spelend kan ontwikkelen. Dit ziet u terug in de rijk ingerichte hoeken. In de huishoek is bijvoorbeeld niet alleen en keukentje te vinden, maar ook diverse echte huishoudelijke artikelen waarmee uw kind de dagelijkse realiteit kan naspelen. Maar ook de bouwhoek heeft, behalve de blokken, diverse andere bouwmaterialen staan waarmee de kinderen anders kunnen bouwen dan zij gewend zijn. De leerkrachten proberen regelmatig mee te spelen in de hoeken. We doen dan suggesties om het spel te verdiepen of dragen een probleem aan wat al spelend opgelost kan worden. In de kring bespreken we klassikaal wat de kinderen gedaan en geleerd hebben.

 

IPC

Schoolbreed wordt er gewerkt met de methode IPC. Voor de kleuters heet dit IEYC. Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier wordt de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind optimaal gestimuleerd. Binnen elk thema wordt er gewerkt volgens een vast patroon. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan.  

 

Thema’s

Tussen twee schoolvakanties in werken we aan een thema. Alle hoeken zullen ingericht zijn om het thema zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Er is een vaste volgorde van hoe we het thema starten en eindigen. Zo proberen we altijd een spetterende opening te verzinnen en sluiten we af met een vorm van presentatie waarin de kinderen laten zien wat zij geleerd hebben. Tussendoor bedenken de kinderen leervragen waar we tijdens het spelen en werken antwoorden op zoeken.  

Hoofdluis

Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis controleren en het doorgeven als uw kind hoofdluis heeft? Wij zullen andere ouders dan informeren (zonder de naam van uw kind te noemen).