Groep 4

Welkom in groep 4!

 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de Social School app van onze groep.

 

De leerkrachten

Er zijn 2 juffen in groep 4. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Anouk in de groep. Op woensdag en donderdag is juf Chris in de groep.

 

Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd. 

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

abakker@devijverhof.nl

cdvries@devijverhof.nl

 

De klassenouders

De groep heeft 2 klassenouders. Zij helpen ons bij tal van activiteiten en zijn ook degene die jullie zullen benaderen wanneer er hulp nodig is voor activiteiten/ uitjes etc.

 

Schooltijden

Dagen Tijden
Maandag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Dinsdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Woensdag 08.30u - 12.15u
Donderdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Vrijdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Luizencontrole

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Overblijven

De kinderen die overblijven gaan het eerste half uur eten en drinken onder begeleiding van een overblijfjuf. Na het eten en drinken gaan ze buiten spelen tot 12.55u. 

 

Halen en brengen in groep 4

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf naar boven komen om hun jas op te halen. Hiervoor hebben ze hun ouders niet meer nodig! De kinderen gaan om 15.00u ook zelf naar beneden om naar hun ouders of de verzamelplek van de BSO te gaan. 

 

Gym in groep 4

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagmiddag en donderdagochtend. We gymmen 1 keer per week in halve groepen samen met groep 3. Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding. De gymlessen worden gegeven door meester Alwin. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Meester Alwin kunt u bereiken via: auding@devijverhof.nl 

 

Schoonmaken

Eén keer in de twee weken wordt op woensdag of vrijdagmiddag het hoognodige gesopt in de klas door één van de ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. Zo houden we de klas lekker schoon! 

 

Telefoonnummers/gegevens

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

Werken met Snappet

Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. 

Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven.