Groep 4

Welkom in groep 4!

 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de Social School app van onze groep.

 

De leerkrachten

Er zijn 2 juffen in groep 4. Op maandag en dinsdag is juf Anouk in de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Chris in de groep.

 

Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd. In verband met corona wegen wij af of dit via videobellen of op school zal plaatsvinden. 

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

abakker@devijverhof.nl

cdvries@devijverhof.nl

 

 

De klassenouders

De groep heeft klassenouders. Zij helpen ons bij tal van activiteiten en zijn ook degene die jullie zullen benaderen wanneer er hulp nodig is voor activiteiten/ uitjes etc.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30u - 14.30u. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30u uit.

 

Er is elke dag inloop vanaf 8.20u. Vanaf die tijd kunnen kinderen naar binnen en om 08.30u beginnen de lessen. 

Luizencontrole

 In verband met corona zijn er nu geen ouders die de kinderen na elke vakantie op school controleren. Wilt u daarom thuis uw kind regelmatig controleren? Zodra uw kind luis heeft horen wij dat graag. 

 

Overblijven

De kinderen die overblijven gaan het eerste half uur eten en drinken onder begeleiding van de leerkracht. Na het eten en drinken spelen de kinderen tot 12.55 buiten. 

 

Halen en brengen in groep 4

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf naar boven komen. De kinderen gaan om 14.30u ook zelf naar beneden om naar hun ouders of de verzamelplek van de BSO te gaan. 

 

Gym in groep 4

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagmiddag en donderdagmiddag. We gymmen 2 keer per week in halve groepen samen met groep 3. Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding. De gymlessen worden gegeven door meester Remco. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Meester Alwin kunt u bereiken via: rkramer@devijverhof.nl 

 

Schoonmaken

Normaal gesproken wordt de klas eén keer in de twee weken op woensdag of vrijdagmiddag gesopt door een van de ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. In verband met corona zal dit nu niet doorgaan. 

 

Telefoonnummers/gegevens

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

Werken met Snappet

Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. 

Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven.