Groep 7

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools pagina van onze groep!

 

Praktische informatie

Leerkrachten

Wij zijn juf Tineke en Miriam

 

Wij zijn telefonisch te bereiken op onze werkdagen en via de mail op: .

mtannenbaum@devijverhof.nl

treinking@devijverhof.nl

Miriam werkt op maandag, dinsdag en Tineke werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Op donderdagmorgen is Miriam er voor de extra ondersteuning.

 

Een afspraak maken is handig, maar hoeft niet. Voor en na schooltijd staat de deur altijd open, dus loop gerust even binnen.

 

Klassenmoeders

Groep 7 heeft 2 klassenmoeders. Daarnaast is er een grote groep van hulpouders. Samen zorgen zij ervoor dat wij met groep 7 verschillende activiteiten kunnen doen dit jaar.

 

Luizen

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Dinsdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Woensdag  08.30u - 12.15u
 Donderdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Vrijdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

 

Gym in groep 7

Dit schooljaar hebben wij op maandag- en donderdagochtend gym. Op maandag samen met groep 8, op donderdag alleen groep 7. Beide lessen worden verzorgd door onze gymdocent Meester Alwin.

 

Het programma van groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar een voorlopig middelbare school advies. Wij gaan dit jaar keihard werken om het hoogst haalbare te halen. De vakken die in groep 7 aan bod komen zijn: trefwoord(godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek, 2d/3d/4d*, drama*, muziek* en de Vreedzame School.

*de creatieve vakken wisselen elkaar af in het programma.

 

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, programmeren en wat er verder maar op ons pad komt.

 

Wij werken met weektaken. Kinderen hebben dagelijks tijd om aan hun basis- en keuzetaken te werken. Zo leren de kinderen zelf hun werk in te plannen en kunnen ze keuzes maken in de maken taken.

 

Huiswerk in groep 7

Het is belangrijk om in groep 7 te leren plannen, ook thuis. Daarom krijgen de kinderen huiswerk mee. Iedere vrijdag werken we in de klas de agenda’s bij. Op   dinsdag Engels, op woensdag en op vrijdag rekenen. Huiswerk moet geen uren duren, als dat wel zo is horen wij dat graag, want dan gaat er iets mis. Het huiswerk is grotendeels afgestemd op hetgeen we in de klas hebben behandeld. In principe is alles duidelijk en weten ze goed wat de bedoeling is van een les. Ook hierbij mag u uw kind uiteraard helpen maar ook hierin geldt een stukje eigen verantwoordelijkheid.

 

Op het bureau van ons ligt de klassenagenda, daarin staat altijd het huiswerk (en ook andere bijzondere dingen). Als u wilt weten welk huiswerk uw kind heeft en u twijfelt of al het huiswerk wel in de agenda van uw kind staat, dan bent u altijd welkom om even te komen checken.

Als het huiswerk te vaak niet in orde is, nemen we contact met u op en zoeken we samen naar een oplossing.

 

Werken met Snappet

In groep 7 werken wij met chrome books. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkracht uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

De kinderen kunnen ook thuis op hun Snappet-account werken. Zo kunt u mee kijken wat we op school aan het doen zijn. De kinderen mogen thuis lessen afmaken wanneer we dat afgesproken hebben en altijd in hun cadeautje werken. Het is niet de bedoeling dat kinderen in de lessen vooruit gaan werken!

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces en hier zullen wij aan werken in de lessen van de Vreedzame School.