Groep 7

Welkom in groep 7

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie over groep 7 komen te staan. Informatie zal gedurende het schooljaar verstuurd worden via Social Schools. Hier zullen ook foto’s en filmpjes op geplaatst worden van de activiteiten in groep 7.

 

Praktische informatie

 

Leerkrachten

Juf Babette (di t/m vrij) te bereiken op bsoegies@devijverhof.nl

Juf Kirsten (woe t/m vrij) te bereiken op kvos@devijverhof.nl 

 

Als u ons wilt spreken, kunt u altijd contact met ons opnemen via Social Schools of via de mail. We zullen dan een afspraak plannen na schooltijd of telefonisch contact met u opnemen.

  

Gymtijden

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym van meester Sietse. Het zou fijn zijn als u uw kind helpt herinneren de gymtas mee naar school te nemen. Op donderdag begint de hele groep direct bij de gym. De kinderen mogen dan vanaf het schoolplein direct de gymzaal in.

 

Klassenouders

In groep 7 kunnen wij uw hulp bij verschillende activiteiten goed gebruiken. De klassenouders zullen contact zoeken met u als ouder indien er hulp nodig is.

 

Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van 8:30u – 14:30u. Op woensdag zijn de kinderen om 12:30 uit. Er is iedere dag inloop vanaf 8:20, om 8:30 starten de lessen.

 

Gym en beeldende vorming

In groep 7 is er twee keer per week gym: op maandag- woensdagochtend. De gymlessen worden gegeven door meester Sietse. Meester Sietse verwacht dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind onverhoopt niet mee mag doen met de gym, dan horen wij dit graag. U kunt meester Sietse bereiken via sdboer@devijverhof.nl

 

Op donderdag- en/of vrijdagochtend wordt er beeldende vorming gegeven. Beeldende vorming wordt gegeven aan een halve groep 7, gecombineerd met een halve groep 8. Verschillende technieken worden toegepast in opdrachten die passen bij de thema's van IPC. De lessen worden gegeven door juf Marthe. U kunt juf Marthe bereiken via mbrinkel@devijverhof.nl.

 

Het programma van groep 7

De vakken die in groep 7 aan bod komen zijn Trefwoord (godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, IPC (wereldoriëntatie), gym, beeldende vorming en de Vreedzame School. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden thematisch aangeboden door middel van de methode IPC.

 

In groep 7 gaan de leerlingen ook het verkeersexamen doen. We oefenen dat door de verkeerskrant van VVN (Veilig Verkeer Nederland) te behandelen.

 

Naast het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, verschillende projecten en wat er verder op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen drie keer per week huiswerk op vaste dagen. Op maandag rekenen, op dinsdag taal/spelling en op vrijdag werkwoordspelling. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. 

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels en topografie worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.