Tussenschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

TSO (overblijven)

Tussen de middag kunnen kinderen die niet naar huis gaan overblijven op school. De kinderen eten in het eigen klaslokaal. Hiervoor nemen zij zelf eten en drinken mee. Daarnaast spelen de kinderen ongeveer een half uur buiten.

 

Tijdens de TSO worden regelmatig activiteiten aangeboden door medewerkers van ZieZoo zoals sport-, natuur- en creatieve activiteiten. Deze medewerkers zijn tevens werkzaam op de BSO. Voor de groepen 1 t/m 4 maken wij gebruik van overblijfmedewerkers. Het overblijven voor groep 5 t/m 8 wordt door de leerkrachten georganiseerd.

 

Voor het gebruik maken van de TSO worden kosten in rekening gebracht. Deze kunnen op 2 manieren worden voldaan:

 

- Door gebruik te maken van een strippenkaart (handig voor kinderen die af en toe overblijven)

- Door het aanschaffen van een jaarkaart (voor één bedrag kan het kind elke dag overblijven)

 

De prijzen en wijze van betaling voor het overblijven vindt u in de onderstaande aanmeldformulieren.

 

BSO (buitenschoolse opvang) 

De BSO wordt geregeld in samenwerking met ZieZoo, Dak ,SKON en Smallsteps. Hier zijn kosten aan verbonden. Kijkt u op de websites van deze organisaties voor meer informatie. 

 

Samenwerkingspartner Kindercentrum ZieZoo verzorgt voor de kinderen van Basisschool de Vijverhof buitenschoolse opvang op twee locaties vlak in de buurt, nl. op het terrein van Forum Sport en bij Kinderboerderij Essesteijn (bij de molen). Kindercentrum ZieZoo heeft op beide locaties eigen ruimtes en vooral veel ruimte om buiten te kunnen sporten, bewegen en van de natuur te genieten.

 

Activiteiten worden aangeboden door gediplomeerde vakkrachten en pedagogisch medewerkers. De kinderen kennen een deel van deze medewerkers omdat zij 's middags ook ondersteunende werkzaamheden verrichten in de groepen op school. 

 

Kindercentrum ZieZoo biedt meer dan alleen opvang; spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Competenties worden ontwikkeld door de vele activiteiten op het gebied van sport en bewegen, muziek, kunstzinnige expressie, kinder koken en natuur. Zowel op de Buitenschoolse opvang als de Peuteropvang.

 

Mocht u interesse hebben, schrijf in voor één van de informatiebijeenkomsten via www.ziezoo.nl

Heeft u nog vragen dan kunt u ook een mail sturen naar één van de onderstaande mailadressen:

odb@ziezoo.nl  (BSO op de Boerderij)

bso.loo@ziezoo.nl (BSO bij Forum Sport)