Update november 2021

Het ontwerpteam is -mede op basis van de reacties uit de inloopavond- begonnen met het Definitief Ontwerp. De gemeente is op dit moment de mogelijkheden voor het schoolterrein aan het onderzoeken.

 

In de afgelopen weken heeft een nieuwe verkeerstelling plaatsgevonden. De metingen hiervan worden geanalyseerd. 

 

Het College heeft aangegeven geen beslissingen met betrekking tot de Vijverhof binnen de huidige termijn te willen nemen. Dit betekent dat de aanbieding van het Definitief Ontwerp aan het nieuwe College en dus na de verkiezingen van half maart zal gaan plaatsvinden. Hiermee loopt de eventuele indiening ook vertraging op.

 

De extra tijd die hierdoor ontstaat, zal worden gebruikt om het ontwerp en de verkeers/schoolpleinstudieverder uit te werken.

 

Op 9 februari 2022 staat een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep gepland. Vervolgens zal ook de buurt verder geïnformeerd worden.