Voorschoolse- en Tussenschoolse opvang (VSO/TSO)

Onze school biedt voorschoolse- en tussenschoolse opvang.

TSO (overblijven)

Tussen de middag kunnen kinderen die niet naar huis gaan overblijven op school. De kinderen eten in het eigen klaslokaal. Hiervoor nemen zij zelf eten en drinken mee. Daarnaast spelen de kinderen ongeveer een half uur buiten.

 

Tijdens de TSO worden regelmatig activiteiten aangeboden door medewerkers van ZieZoo zoals sport-, natuur- en creatieve activiteiten. Voor de groepen 1 t/m 4 maken wij gebruik van overblijfmedewerkers. Het overblijven voor groep 5 t/m 8 wordt door de leerkrachten georganiseerd.

 

Voor het gebruik maken van de TSO worden kosten in rekening gebracht. Deze kunnen op 2 manieren worden voldaan:

 

- Door gebruik te maken van een strippenkaart (handig voor kinderen die af en toe overblijven)

- Door het aanschaffen van een jaarkaart (voor één bedrag kan het kind elke dag overblijven)

 

De prijzen en wijze van betaling voor het overblijven vindt u in de onderstaande aanmeldformulieren.

 

VSO

Voor kinderen in de kleuterleeftijd biedt ZieZoo voorschoolse opvang van 8.00 tot 8.30 uur. De kinderen worden opgevangen in het lokaal van de peuteropvang en om 8.20 uur worden de kinderen naar de klas gebracht. Aan de VSO zijn kosten verbonden. Mail voor meer informatie naar odb@ziezoo.nl