Team

Quirine Feijen

Groep 1-2A - Bekijk groepspagina ›
qfeijen@devijverhof.nl    

Rianne Wolthers

Groep 1-2A - Bekijk groepspagina ›
rwolthers@devijverhof.nl    

Janine Posthumus

Groep 1-2A - Bekijk groepspagina ›
jposthumus@devijverhof.nl    

Annemieke Lijmbach

Groep 1-2B - Bekijk groepspagina ›
alijmbach@devijverhof.nl    

Hanny de Jager

Groep 1-2B - Bekijk groepspagina ›
hdjager@devijverhof.nl    

Annemarieke Sprock

Groep 1-2C - Bekijk groepspagina ›
asprock@devijverhof.nl    

Ronit Waterlander

Groep 1-2C - Bekijk groepspagina ›
rwaterlander@devijverhof.nl    

Angelina van Hagen

Groep 3 - Bekijk groepspagina ›
avhagen@devijverhof.nl    

Chris de Vries

Groep 3 - Bekijk groepspagina ›
cdvries@devijverhof.nl    

Anouk Bakker

Groep 4 - Bekijk groepspagina ›
abakker@devijverhof.nl    

Désirée van Dijk

Groep 4 - Bekijk groepspagina ›
dvdijk@devijverhof.nl    

Carla Antonissen

Groep 5 - Bekijk groepspagina ›
cantonissen@devijverhof.nl    

Laura van der Toorn

Groep 5 - Bekijk groepspagina ›
lvdtoorn@devijverhof.nl    

Jojanneke Buschgens

Groep 5 - Bekijk groepspagina ›
jbuschgens@devijverhof.nl    

Korliene van Vliet

Groep 6 - Bekijk groepspagina ›
kvvliet@devijverhof.nl    

Tineke Reinking

Groep 6 - Bekijk groepspagina ›
treinking@devijverhof.nl    

Rynk van der Togt

Groep 7 - Bekijk groepspagina ›
rvdtogt@devijverhof.nl    

Miriam Tannenbaum

Groep 8 - Bekijk groepspagina ›
mtannenbaum@devijverhof.nl    

Annemiek van Moorst

Groep 8 - Bekijk groepspagina ›
avmoorst@devijverhof.nl    

Daniël Spaans

Gymnastiek - Bekijk groepspagina ›
dspaans@devijverhof.nl    

Meike Blaauw

Plusklas
mblaauw@devijverhof.nl    

Edith Cramer

Interne Begeleiding - Bekijk groepspagina ›
ecramer@devijverhof.nl    

Annemieke

Conciërge

Marjolein van Koert

Administratie
mvkoert@devijverhof.nl    

Monique van Tiel

Directeur
mvtiel@devijverhof.nl    

Sam

schoolhond
Sam - Bekijk groepspagina ›