Aanmelden

Bent u benieuwd naar onze school? Op donderdag 17 oktober 2019 bent u vanaf 9.00 uur van harte welkom op onze informatie ochtend. Na een presentatie met informatie over ons onderwijs, wordt u rondgeleid door leerlingen van onze school. De informatieochtend duurt tot ca. 10.30u.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

De toelatingsprocedure
Om voor toelating in aanmerking te komen dienen ouders een aanmeldingsformulier van onze school volledig in te vullen. 

 

Bij aanname hanteren wij de volgende criteria:

 

1. Kinderen die al een broertje of zusje op onze school hebben

2. Kinderen die in de wijk wonen; de wijk is het gebied dat omsloten wordt door de Prins Bernhardlaan, Rodelaan, Veurselaan, Looierslaan, Oosteinde, Cornelis Voorhoevelaan, De Vliet en de Rozenboomlaan

3. Kinderen van peuteropvang De Vijverhof (mits zij deze voor 3 jarige leeftijd bezoeken).

4. Kinderen die buiten de wijk wonen.

 

Afspraken tussen basisscholen in de gemeente Leidschendam -Voorburg over (voor-)aanmelden en toelaten 
De basisscholen in Leidschendam-Voorburg hebben onderling afspraken gemaakt over de wijze van aanmelden en toelaten: 
 
Uw kind is nog geen 3 jaar:
Wettelijk is bepaald dat als een kind wordt aangemeld, dat jonger is dan 3 jaar, er wordt gesproken van een vooraanmelding. Deze vooraanmelding kan pas een aanmelding worden als het kind 3 jaar is. Vanaf de geboorte van een kind kunnen ouders een vooraanmelding doen. Om een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen dat wordt aangemeld, vragen wij u om indien mogelijk zo vroeg mogelijk aan te melden. 
 
Uw kind is tussen de 3 en de 4 jaar:

U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. Heeft u al een vooraanmelding gedaan, dan wordt deze automatisch omgezet in een aanmelding. Aanmelden betekent niet dat uw kind ook daadwerkelijk wordt toegelaten. U hoort binnen 10 weken of de school uw kind plaatst. Zo niet, dan kan uw kind op een wachtlijst worden geplaatst.

 
Uw kind is ouder dan 4 jaar:

Uw kind wordt alleen toegelaten op scholen die nog plaats hebben. Op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen ouders zien welke scholen in welke groepen nog plaatsen beschikbaar hebben. Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten.De school neemt vervolgens eventueel contact op met de school waar uw kind op zit. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten

 

Let op: kinderen die 4 jaar worden in december kunnen wennen en starten in januari kinderen die 4 jaar worden in juni/juli kunnen na de zomervakantie wennen en starten. Dit heeft als reden dat het in die maanden wat drukker is in de kleutergroepen waardoor de leerkracht niet voldoende tijd heeft om aandacht te besteden aan het laten wennen van uw kind. 

 

Bovenstaande richtlijnen voor het aanmelden van leerlingen gaan in met ingang van schooljaar 2019-2020. Schrijftelijke toezeggingen over plaatsing die reeds zijn gedaan blijven gelden.   

 

Op De Vijverhof is de gemiddelde groepsgrootte 32 leerlingen.