Aanmelden

Bent u benieuwd naar onze school? Op woensdag 13 maart 2019 bent u vanaf 9.00 uur van harte welkom op onze informatie ochtend. Na een presentatie met informatie over ons onderwijs, wordt u rondgeleid door leerlingen van onze school. De informatieochtend duurt tot ca. 10.30u.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

U kunt uw kind d.m.v. het invullen en toezenden van het formulier vooraanmelding op onze aanmeldlijst laten plaatsen. Vóór de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van ons een formulier waarmee u deze vooraanmelding kunt omzetten in een aanmelding. Bij aanmelding wordt u tevens verzocht de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht over de mogelijkheid tot plaatsing. Deze periode kan indien nodig met 4 weken worden verlengd. Voor uw kind 3 jaar is, mogen wij geen toezeggingen doen over mogelijkheid tot plaatsing.

 

Let op: kinderen die 4 jaar worden in december kunnen wennen en starten in januari kinderen die 4 jaar worden in juni/juli kunnen na de zomervakantie wennen en starten. Dit heeft als reden dat het in die maanden wat drukker is in de kleutergroepen waardoor de leerkracht niet voldoende tijd heeft om aandacht te besteden aan het laten wennen van uw kind. 

 

Bovenstaande richtlijnen voor het aanmelden van leerlingen zijn nieuw sinds dit schooljaar. Kinderen die in schooljaar 2019-2020 4 jaar worden, ontvangen voor de herfstvakantie bericht over mogelijkheid tot plaatsing. Voor hen geldt het bovenstaande nog niet. Schrijftelijke toezeggingen over plaatsing die reeds zijn gedaan blijven gelden.   

 

Op De Vijverhof is de gemiddelde groepsgrootte 32 leerlingen.

 

Bij aanname hanteren wij de volgende criteria:

 

1. Kinderen die al een broertje of zusje op onze school hebben

2. Kinderen die in de wijk (komen) wonen; de wijk is het gebied dat omsloten wordt door de Prins Bernhardlaan, Rodelaan, Veurselaan, Looierslaan, Oosteinde, Cornelis Voorhoevelaan, De Vliet en de Rozenboomlaan

3. Kinderen van peuteropvang De Vijverhof (mits zij deze voor 3 jarige leeftijd bezoeken).

4. Kinderen die buiten de wijk wonen.