Gezonde levensstijl

Op De Vijverhof besteden we aandacht aan duurzaamheid en een gezonde levensstijl. De kinderen krijgen 2 keer per week gymles van een vakdocent en daarnaast stimuleren we gezonde voeding. Op initiatief van de kinderen scheiden we afval. Zo dragen we bij aan een beter milieu. 

Gezonde voeding

We stimuleren het drinken van water in plaats van limonade, sap of frisdrank. Daarnaast stimuleren we het eten van fruit en snackgroente in plaats van koekjes e.d.

 

Traktaties

Wanneer we een verjaardag vieren is het feest! Voor traktaties hebben wij geen vaste regels. We verwachten dat ouders zelf goed in kunnen schatten wat geschikt is. Een gezonde traktatie wordt erg gewaardeerd. Op internet zijn hier veel ideeën voor te vinden.

Iets lekkers is prima, als het maar niet te ongezond of te veel is. Wanneer de leerkracht inschat dat een traktatie toch te groot/ongezond is, kan ervoor worden gekozen om deze mee naar huis te geven.

Wanneer uw kind allergisch is, kunt u dit aangeven bij de leerkracht zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 

 

Afval scheiden

Sinds 2018 wordt op De Vijverhof het afval gescheiden. Dit is ontstaan vanuit een inititatief van kinderen. Papier, PMD, GFT en restafval wordt apart ingezameld. Van ouders en kinderen vragen wij om er op te letten zo min mogelijk verpakkingen mee te nemen. Wij stimuleren het gebruik van een drinkbeker of fles en het gebruik van een bakje in plaats van plastic of folie. Op die manier zorgen we voor een betere toekomst!