Groep 8

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools!

Praktische informatie

Leerkracht

Ik ben Meester Rynk. Ik ben fulltime leerkracht in groep 8.

Ik ben te bereiken via: rvdtogt@devijverhof.nl. Een afspraak maken is handig, maar hoeft niet. Voor en na schooltijd staat mijn deur altijd open, dus loop gerust even binnen. 

 

Klassenmoeders

Groep 8 heeft 2 klassenmoeders. Dit zijn dit jaar Lissa (Joep) en Caroline (Julian).

 

Luizen

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

Dagen Tijden
Maandag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Dinsdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Woensdag 08.30u - 12.15u
Donderdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
Vrijdag 08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Gym in groep 8

In groep 8 is er 2x in de week gym. Dit is op maandag en donderdag. Op maandag gymmen we na de ochtendpauze in twee groepen (gesplitst met groep 7) en op donderdag gymmen we in de ochtend in twee groepen. Hierdoor hebben we in de klas iets minder kinderen tijdens de rekenles. Op donderdag gymmen we als groep van 10:10-11:00. Beide lessen worden verzorgd door onze gymdocent Daniël.

 

Het programma van groep 8

Groep 8 is een bijzonder schooljaar. Wij besteden veel tijd aan de leervakken, maar ook aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De vakken die in groep 8 aan bod komen zijn: trefwoord(godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek, en de Vreedzame School. De creatieve vakken bieden wij aan met het circuit, waarbij de kinderen met verschillende opdrachten bezig zijn.

 

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, projecten over milieu en Prinsjesdag en wat er verder maar op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen geregeld huiswerk. Het vaste huiswerkpakket komt altijd op donderdag. In drukke periodes vervalt het huiswerk af en toe. Daarnaast komen er ook wel eens extra opdrachten. Het doel is vooral extra oefenen en leren plannen.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken Engels, aardrijkskunde, topografie en geschiedenis worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken verschillende leerstrategieën te gebruiken.

 

Werken met Snappet

In groep 8 werken wij met Chromebooks. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Daarnaast geeft het Chromebook toegang tot het internet microsoft Word (online) en Powerpoint (online). Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkrachten uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces. Wij besteden daar op school wel aandacht aan, maar adviseren de ouders om mee te kijken wat er gebeurt.