Groep 7

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools pagina van onze groep!

 

Praktische informatie

Leerkrachten

Wij zijn juf Annemiek en Miriam

Wij zijn te bereiken via: avmoorst@devijverhof.nl en mtannenbaum@devijverhof.nl  Een afspraak maken is handig, maar hoeft niet. Voor en na schooltijd staat de deur altijd open, dus loop gerust even binnen.

 

Klassenmoeders

Groep 7 heeft 2 klassenmoeders. Daarnaast is er een grote groep van hulpouders. Samen zorgen zij ervoor dat wij met groep 7 verschillende activiteiten kunnen doen dit jaar.

 

Luizen

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Dinsdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Woensdag  08.30u - 12.15u
 Donderdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Vrijdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

 

Gym in groep 7

In groep 7 is er 2x in de week gym. Dit is op maandag en donderdag. Op maandag gymmen wij na de middagpauze en op donderdag meteen om 8:30. We gymmen in twee groepen (gesplitst met groep 8). Hierdoor hebben we in de klas meer ruimte voor de begeleiding van het individuele kind. Op donderdag gymmen we ook gesplits in halve groepen van 10:10-12:00. Beide lessen worden verzorgd door onze gymdocent Meester Alwin.

 

Het programma van groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar een voorlopig middelbare school advies. Wij gaan dit jaar keihard werken om het hoogst haalbare te halen. De vakken die in groep 7 aan bod komen zijn: trefwoord(godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek, 2d/3d/4d*, drama*, muziek* en de Vreedzame School.

*de creatieve vakken wisselen elkaar af in het programma.

 

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, programmeren en wat er verder maar op ons pad komt.

 

We zijn dit schooljaar begonnen met weektaken. De kinderen leren zo zelfstandig werken en kunnen gericht werken aan wat zij nodig hebben.  

 

Huiswerk in groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen normaal gesproken elke dinsdag spellinghuiswerk en elke donderdag rekenhuiswerk. Ook kunnen zij thuis aan hun Snappet werkpakketten werken. In de werkpakketten zit voor elk kind de doelen die ze nog moeten oefenen, op hun eigen niveau.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken aardrijkskunde, topografie en geschiedenis worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken een samenvatting te maken van hun leerstof. Het vak Engels wordt ook getoetst.

 

Af en toe komt het voor dat de kinderen een andere variant krijgen als huiswerk.

 

Werken met Snappet

In groep 7 werken wij met chrome books. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft ons als leerkracht uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces en hier zullen wij aan werken in de lessen van de Vreedzame School.