Groep 7

 

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar de beveiligde Facebook pagina van onze groep! Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen uit de klas lid worden. U kunt onze groepspagina vinden door op Facebook te zoeken naar "Vijverhof groep 7".

 

Praktische informatie

Leerkracht

Ik ben Meester Rynk. Ik ben fulltime leerkracht in groep 7.

Ik ben te bereiken via: rvdtogt@devijverhof.nl. Een afspraak maken is handig, maar hoeft niet. Voor en na schooltijd staat mijn deur altijd open, dus loop gerust even binnen.

 

Klassenmoeders

Groep 7 heeft 2 klassenmoeders. Dit zijn Floor (Koen) en Marije (Tiddo). Daarnaast is er een grote groep van hulpouders. Samen zorgen zij ervoor dat wij met groep 7 verschillende activiteiten kunnen doen dit jaar.

 

Luizen

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, dus als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Dinsdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Woensdag  08.30u - 12.15u
 Donderdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Vrijdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

 

Overblijfactiviteiten

Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn er vanaf 12:00 overblijfactiviteiten geregeld. De activiteiten bestaan uit: knotshockey, scoutingsspellen en tekenen/schilderen. Er mogen vanuit groep 7 telkens 5 kinderen meedoen.

 

Gym in groep 7

In groep 7 is er 2x in de week gym. Dit is op maandag en donderdag. Op maandag gymmen wij na de ochtendpauze in twee groepen (gesplitst met groep 8). Hierdoor hebben we in de klas meer ruimte voor de begeleiding van het individuele kind. Op donderdag gymmen we ook gesplits in halve groepen van 10:10-12:00. Beide lessen worden verzorgd door onze gymdocent Meester Daniël.

 

Het programma van groep 7

Groep 7 staat in het teken van een voorlopig middelbare school advies (eind van het jaar). Wij gaan dit jaar keihard werken om het hoogst haalbare te halen. De vakken die in groep 7 aan bod komen zijn: trefwoord(godsdienstonderwijs), rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek, 2d/3d/4d*, drama*, muziek* en de Vreedzame School.

*de creatieve vakken wisselen elkaar af in het programma.

 

Ondanks het vaste programma wordt er geregeld ruimte gemaakt voor speciale lessen zoals: theater, activiteiten vanuit het techniekmenu, programmeren en wat er verder maar op ons pad komt.

 

Huiswerk in groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen normaal gesproken elke donderdag huiswerk via het programma Muiswerk. De kinderen kunnen digitaal werken aan individuele leerstof. Ik kan heel goed bij houden wat de kinderen thuis aan huiswerk doen. Eventueel wordt het huiswerk aangevuld met een huiswerkpakket.

 

De kinderen krijgen ook leerwerk. De vakken aardrijkskunde, topografie en geschiedenis worden regelmatig getoetst. De kinderen leren de leerstof in de les, maar ook thuis. Dit jaar leren de kinderen om bij deze vakken een samenvatting te maken van hun leerstof. Het vak Engels wordt ook getoetst.

 

Naast het maak- en het leerwerk maken alle leerlingen dit schooljaar drie werkstukken, een leesdossier, een boekbespreking en een spreekbeurt.

 

Af en toe komt het voor dat de kinderen een andere variant krijgen als huiswerk.

 

Werken met Snappet

In groep 7 werken wij met 7-inch tablets. Hierop staan de vakken: rekenen, spelling en taal. Daarnaast geeft de tablet toegang tot het internet (safebrowser), Kahoot, Muiswerk en ProConnect. Door Snappet kunnen de kinderen goed op hun eigen niveau leren en werken. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgaven. Het programma geeft mij als leerkracht uitstekend inzicht om uw kind hulp te bieden waar hij/zij dat nodig heeft.

 

Whatshappy

Social media is een platform wat steeds meer gaat leven in de groep en dat past bij deze generatie. Communiceren via social media is weer heel anders dan het communiceren in de klas. Dit is een lastig proces en hier zullen wij aan werken in de lessen van de Vreedzame School.