Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de groepspagina van groep 6 op SocialSchools. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. Wanneer de leerkracht foto's plaatst op SocialSchools, ontvangt u hiervan bericht.

 

De leerkrachten
Er zijn 2 juffen in groep 6 plus een LIO-(Leerkracht In Opleiding)-juf. Op maandag en dinsdag is juf Jojanneke in de groep. Op deze dagen is zij het aanspreekpunt voor uw vragen, zowel persoonlijk als per mail. Ook treft u op maandag en dinsdag onze LIO-juf Nikki in de klas.

Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Tineke in de klas. Op deze dagen kunt u dus bij haar terecht, persoonlijk of per mail.

Als u ons wilt spreken, kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd. Voor en tijdens schooltijd geven we onze aandacht aan de kinderen.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

treinking@devijverhof.nl

jbuschgens@devijverhof.nl

nkroes@devijverhof.nl

 

Klassenouder
Onze klassenouders dit jaar zijn:

Diana Taag (moeder van Femke), Alexandra Vlijm (moeder van Bart) en Fanneke Joling (moeder van Thijmen). Onze klassenouders zullen u dit jaar een aantal keren om hulp vragen voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Bibliotheekouders
In groep 6 lezen we graag en veel. We vinden het leuk om naast gewone leesboeken ook informatieve boeken en stripboeken te lezen. Onze bibliotheekouder dit jaar is Aline van Wanrooij (moeder van Rixt). Zij voorziet onze klas iedere 12 weken van "verse" boeken. 

 

Luizen pluizen
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze geweldige luizenpluismoeders. Als u dit ook regelmatig doet, dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

De school begint 's ochtends om 8:30 uur en we stoppen om 12:00 uur. In de middag hebben we school van 13:00 tot 15:00 uur. Op woensdag stoppen we om 12:15 uur en zijn we in de middag vrij.

 

Overblijven
De kinderen die overblijven, gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buiten spelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, in de klas.
Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten; knotshockey, scoutingspelletjes of tekenen. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit. Indien uw kind tijdens de overblijf bij een ander kind uit de klas thuis mag lunchen, dient u dit aan te geven op het daarvoor bestemde formulier. 

 

Gym in groep 6

We hebben 2 keer per week gym: op maandagochtend en donderdagochtend. Tijdens beide gymuren gymmen we gesplitst, samen met groep 5. Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding. De gymlessen worden gegeven door meester Alwin.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind een keer niet mee mag doen met de gym, dan horen we dit graag van u.

 

Huiswerk in groep 6
In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk mee. Ze krijgen wekelijks huiswerk van geschiedenis en/of aardrijkskunde. Daarnaast kan het voorkomen dat we vragen om thuis extra te oefenen met rekenen, taal of spelling. Wat betreft de tafels is het sowieso raadzaam om begin groep 6 nog even flink te oefenen thuis! Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels goed uit hun hoofd kennen.

De kinderen bereiden thuis een boekbespreking en een spreekbeurt voor. De informatie hierover (plus datum) krijgen ze van de juf mee.

Ook werken de kinderen thuis aan hun werkstuk.

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgave en kunnen op hun eigen niveau verder werken aan de aangeboden leerstof.