Groep 6

Welkom op de site van groep 6!

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de beveiligde Facebookpagina van onze groep. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. U kunt onze groepspagina vinden door op Facebook te zoeken naar "Vijverhof groep 6".

 

De leerkrachten
Er zijn 2 juffen in groep 6. Op maandag en dinsdag is juf Korliene in de groep en is zij het aanspreekpunt voor uw vragen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Tineke in de klas en kunt u bij haar terecht. Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd, voor en tijdens schooltijd geven we onze aandacht aan de kinderen.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

treinking@devijverhof.nl
kvvliet@devijverhof.nl

 

 

Klassenouder
Onze groep heeft dit jaar nog geen klassenouder. De (toekomstige) klassenouder zal af en toe, namens de juffen, om hulp vragen voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Bibliotheekouders
In groep 6 lezen we graag en veel! We vinden het leuk om naast gewone leesboeken ook informatieve boeken en stripboeken te lezen. We zoeken nog ouders die ons steeds weer van andere boeken voorzien zodat het lezen een feestje blijft!

 

Luizen pluizen
Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Als u dit ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden!

 

Schooltijden

 De school begint in de ochtend om 8:30 uur en we stoppen om 12:00 uur. In de middag hebben we school van 13:00 tot 15:00 uur. Op woensdag stoppen we om 12:15 uur en zijn we in de middag vrij!

 

Overblijven
De kinderen die overblijven gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buiten spelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, in de klas.
Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten; knotshockey, scoutingspelletjes of tekenen. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit.

 

Gym in groep 6

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagochtend en donderdagmiddag. Tijdens beide gymuren gymmen we gesplits, samen met groep 5. Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding. De gymlessen worden gegeven door meester Daniël.
Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen. Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u.

 

Huiswerk in groep 6
In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst structureel huiswerk mee. Ze krijgen wekelijks huiswerk mee van geschiedenis en/of aardrijkskunde. Daarnaast kan het voorkomen dat we vragen om thuis extra te oefenen met de tafels, rekenen, taal of spelling.

De kinderen bereiden thuis een boekbespreking en een spreekbeurt voor en werken aan hun werkstuk.

 

Werken met Snappet
Voor de vakken rekenen, taal en spelling werken wij met Snappet. De kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte opgave en kunnen op hun eigen niveau verder werken aan de aangeboden leerstof.