Groep 5

Welkom op de website van groep 5! 

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie staan. Voor foto's verwijzen we u naar de beveiligde pagina van Social Schools  van onze groep. Hiervan mogen alleen de ouders van de kinderen van onze klas lid worden. 

 

De leerkrachten

Er zijn 2 juffen in groep 5. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Korliene in de groep en is zij het aanspreekpunt voor uw vragen.

Op woensdag en donderdag is juf Désirée in de klas en kunt u bij haar terecht.

 

Vanaf augustus is Juf Petra onze invaller voor Juf Korliene. Wanneer Juf Korliene weer helemaal beter is gaat zij werken op bovengenoemde dagen. Tot die tijd werkt juf Petra op maandag, dinsdag en woensdag en juf Désirée op donderdag en vrijdag.

Als u ons wilt spreken kunt u altijd een afspraak met ons maken. We plannen dan een afspraak na schooltijd, voor en tijdens schooltijd geven we onze aandacht aan de kinderen.

 

U kunt ons ook bereiken via de mail:

kvvliet@devijverhof.nl

dvdijk@devijverhof.nl

 

Hulpouders

 

Klassenouder

Onze groep heeft dit jaar twee klassenouders. Dit zijn Astrid (Fiene) en Brigitte (Sterre). Zij zullen af en toe, namens de juffen, om hulp vragen voor verschillende activiteiten en uitstapjes.

 

Luizen pluizen

Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Er zijn enkele ouders die deze taak dit jaar op zich hebben genomen.

 

Leeshulp

Voor sommige kinderen is het heel fijn om extra tijd te krijgen om het technisch lezen goed onder de knie te krijgen! Er zijn een aantal ouders die structureel een kwartiertje op school komen om met dit groepje Ralfi te lezen.

 

Bibliotheekouders

In groep 5 lezen we graag en veel! We vinden het leuk om naast gewone leesboeken ook prentenboeken, informatieve boeken en stripboeken te lezen. Er is dit jaar een moeder die ons steeds weer van andere boeken voorziet zodat het lezen een feestje blijft!

 

Schooltijden

De school begint in de ochtend om 8:30 uur en we stoppen om 12:00 uur. In de middag hebben we school van 13:00 tot 15:00 uur. Op woensdag stoppen we om 12:15 uur en zijn we in de middag vrij!

 

Overblijven

De kinderen die overblijven gaan het eerste half uur buiten spelen. Na het buiten spelen eten ze, onder begeleiding van de leerkracht, hun lunch op in de klas. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen deelnemen aan overblijfactiviteiten; knotshockey, scoutingspelletjes of tekenen. Er mogen per dag 5 kinderen uit onze groep deelnemen aan de activiteit.

 

Gym in groep 5

We hebben 2 keer per week gym. Op maandagochtend en donderdagochtend.

Op maandag gymmen we vanaf 8.30u in twee groepen en op donderdagochtend vanaf 10.15 u (gesplitst met groep 6).

Door de gehalveerde groep hebben we in de klas meer tijd voor extra instructie en individuele begeleiding.

De gymlessen worden gegeven door meester Alwin. Van de kinderen wordt verwacht dat ze sportkleding en sportschoenen dragen.

Als uw kind niet mee mag doen met de gym dan horen we dit graag van u. Dit mag eventueel ook middels een briefje.

 

Huiswerk in groep 5

In groep 5 geven we nog niet structureel huiswerk mee. Het kan wel voorkomen dat we vragen of er thuis extra geoefend kan worden met de tafels of spelling.

De kinderen bereiden thuis wel een "wie ben ik" presentatie en een spreekbeurt voor.

 

Werken op Snappet

De kinderen werken op Snappet met de vakken rekenen, spelling en taal.

Ze kunnen zelf goed zien wat hun resultaten zijn op Snappet.

 

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie met de methode Naut, Meander en Brandaan als aparte vakken.