Groep 3

Welkom op de site van groep 3!

 

Praktische Informatie

Op deze site kunt u voornamelijk praktische informatie vinden over groep 3. 

Voor foto's en berichten verwijzen we u naar onze Social School app van onze groep. 

 

De juffen

 

Op maandag, dinsdag en woensdag om de week staat juf Angelina voor groep 3.

Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag staat juf Chris voor de klas.

 

Op donderdagochtend hebben wij ondersteuning van juf Carla. We werken dan in halve groepen. 

Op dinsdag hebben we stagiair Pepijn.

 

Indien u vragen heeft kunt u altijd even langslopen voor een afspraakje. U kunt ons ook altijd bereiken via de mail

 

avhagen@devijverhof.nl

cdvries@devijverhof.nl

 

 

 

 

Gym

 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag hebben de kinderen gym in halve groepen. De helft van de klas gaat naar de gymles en de anderen helft krijgt op ditzelfde moment bijvoorbeeld een reken- of leesles. Hierna wisselen de kinderen.

Denkt u aan de gymspullen? Wilt u er aan denken om op deze dagen uw kind makkelijke kleding aan te trekken. Indien uw kind nog geen veters kan strikken dan graag schoenen met klittenband.

Als u een vraag heeft aan gymmeester Alwin kunt u hem bereiken via de mail auding@devijverhof.nl

 

Tussendoortje

 

De kinderen hangen hun tas bij binnenkomst aan de kapstok bij hun eigen sticker. Het tussendoortje mag in de tas blijven.

 

Naar huis

 

Om maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen om 15.00 uur in een rij met de juf mee naar buiten. Op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.

De kinderen geven de juf een hand als ze worden opgehaald.

 

Klassenouders

 

Groep 3 heeft dit jaar 3 klassenouders. Dit zijn Marcia (moeder van Gijs), Alinda (moeder van Marnix) en Judith (moeder van Ties). Zij zullen u gedurende dit schooljaar een aantal keer om hulp vragen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een activiteit of uitje. 

 

Luizen

 

Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis. Als u dit thuis ook regelmatig doet dan helpen we elkaar om deze nare beestjes buiten de klas te houden! Indien u luizen bij uw

kind ontdekt, wilt u dit dan even doorgeven aan een van de juffen?

 

Schooltijden

 

 Dagen  Tijden
 Maandag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Dinsdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Woensdag  08.30u - 12.15u
 Donderdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u
 Vrijdag  08.30u - 12.00u  en 13.00u - 15.00u

 

Schoonmaken

 

Eén keer in de twee weken wordt er op een middag naar keuze het hoognodige gesopt in de klas door twee ouders. Elke ouder staat één of twee keer op de schoonmaaklijst. Zo houden we de klas lekker schoon! De schoonmaaklijst hangt in de gang van groep 3. 

  

Gegevens

 

Aan het begin van het schooljaar heeft u het noodformulier voor uw kind ingevuld. Mochten er gegevens veranderen gedurende het schooljaar, wilt u die dan doorgeven zodat onze gegevens up to date blijven? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets met uw kind aan de hand is.

 

 

Wat doen we in groep 3?

Lezen

 

In groep 3 ligt de nadruk op lezen. We gebruiken hiervoor onze nieuwe methode Lijn 3.

U wordt door middel van ouderbrieven op de hoogte gehouden van wat er per thema aangeboden wordt. Hierbij voegen wij ook een kopie van het desbetreffende thema uit het rijtjesboek zodat u thuis ook kunt oefenen en meelezen met uw kind.

In deze methode worden de volgende domeinen aangeboden:

- Spelling

- Woordenschat

- Mondelinge communicatie

- Begrijpend luisteren

- Stellen

- Leesbevordering

- Wereldorientatie

 

Rekenen

 

Voor rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. De kinderen hebben een werkboek en een pluswerkboek.

 

Schrijven

 

Met schrijven maken wij gebruik van de methode pennenstreken. Wij hanteren het blokschrift. Voor de duidelijkheid, dit zijn de letters uit de leesboekjes van de kinderen.

Wij leren ook de cijfers schrijven in een cijferschrift. 

 

Trefwoord

 

Dit is onze godsdienst methode. Hieruit vertellen we 3 keer in de week een Bijbelverhaal en de andere verhalen zijn spiegelverhalen. Ook zingen we de liedjes uit deze methode.

 

 

De vreedzame School

 

Hiermee proberen wij een positief sociaal klimaat in de klas te ontwikkelen.

In deze methode behandelen wij in 6 blokken de volgende thema's.

- We horen bij elkaar

- We lossen conflicten op

- We hebben oor voor elkaar

- We hebben hart voor elkaar

- We dragen allemaal een steentje bij

- We zijn allemaal anders

 

Engels

 

Voor Engels hebben wij de methode Groove Me.

Dit wordt 1x per week aangeboden.

 

 

Planbord

 

We proberen ons lesprogramma af te wisselen met spelen in de hoeken. Kinderen doen dit door middel van het ophangen van hun naamkaartje op het planbord.

Hier kunnen kinderen kiezen uit onder andere Lego, Kapla, Knexx, knikkerbaan en de treinbaan. De kinderen kunnen ook met klei en Kinetic Sand spelen. We hebben ook een schrijfhoek en nog veel meer!

 

Beeldende vorming

 

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan handvaardigheid en tekenen. We maken dan gebruik van verschillende materialen.