Agenda

16 juli t/m 24 augustus 2018
Zomervakantie
23 augustus 2018
Open huis
Van 16.00u tot 16.30u mogen alle kinderen van onze school en hun ouders alvast even een kijkje komen nemen in hun nieuwe lokaal.
27 augustus 2018
1e Schooldag
7 september 2018
Vergadering Kinderkabinet
11 september 2018
Ouder(kind)vertelgesprekken
In dit gesprek krijgen ouders de gelegenheid om de leerkracht(en) over hun kind te vertellen. Vanaf groep 5 komen kinderen mee naar dit gesprek. 
12 september 2018
Landelijke stakingsdag
Er wordt nog besloten of onze school die dag gesloten is. 
13 september 2018
Ouder(kind)vertelgesprekken
In dit gesprek krijgen ouders de gelegenheid om de leerkracht(en) over hun kind te vertellen. Vanaf groep 5 komen kinderen mee naar dit gesprek. 
17 september 2018
Informatie avond groep 1 t/m 3
De informatieavond vindt plaats in het lokaal van uw kind en duurt van 19.00u tot 20.00u
18 september 2018
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
21 september 2018
Groep 1-2: Roostervrije dag
24 september 2018
Opening Lustrumweek
Dit jaar bestaat De Vijverhof 25 jaar. We vieren dit met een feestweek. 

Om 8.30u wordt de feestweek geopend. Komt u ook?

25 september 2018
Gr. 1-8: Schoolreis
28 september 2018
Afsluiting Lustrumweek
Het einde van de schooldag sluiten we af met een voorstelling voor alle ouders. Aansluitend organiseren we een borrel die duurt tot 17.30u. 
3 oktober 2018
Start Kinderboekenweek
3 oktober 2018
Praktische verkeersles groep 1-2
5 oktober 2018
Schoolfotograaf
Van alle kinderen wordt een individuele foto en een groepsfoto gemaakt. 

Na schooltijd kunnen kinderen op de foto met broers/zussen die niet op De Vijverhof zitten. Hiervoor kunt u tzt intekenen.

10 oktober 2018
Informatieochtend nieuwe ouders
Van 9.00u - 10.30u geven we informatie aan nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn in De Vijverhof als school voor hun kind. 
10 oktober 2018
Praktische verkeersles groep 1-2
16 oktober 2018
Informatieavond groep 8 - Voortgezet Onderwijs
De avond duurt van 19.30u tot ca. 21.00u
17 oktober 2018
Praktische verkeersles groep 1-2
18 oktober 2018
NIO groep 8
19 oktober 2018
Vergadering Kinderkabinet
22 t/m 26 oktober 2018
Herfstvakantie
5 t/m 16 november 2018
Kijk-in-de-klas weken
Ouders kunnen zich intekenen voor een half uur meekijken in de klas van hun kind